Publicaties

EUKA verzamelt relevante studies, rapporten, en andere nuttige documenten om de drone-markt, lokaal en internationaal, beter te begrijpen.

Studie over thermische vluchten die daken van een woonwijk in kaart brengen

In maart 2021 werden door WTCB verschillende dronevluchten uitgevoerd in Dilbeek om te onderzoeken hoe daken van een woonwijk het best thermisch in kaart worden gebracht. De vluchten werden uitgevoerd in opdracht en samenspraak met EUKA en Klimaatpunt Vlaanderen om te zien hoe mensen kunnen aangespoord worden tot het BENoveren van hun woning in het kader van Vlaanderen Klimaatneutraal. Lees hier het verslag van de kleine studie.

Lees meer

Masterproef over de factoren die de adoptie van drones in de bouw beïnvloeden

Masterstudent Marc Cheyns aan de Universiteit Gent heeft een thesis geschreven over de adoptie van drones in de bouwsector. De literatuurstudie, die door EUKA ondersteund werd, bracht aan het licht dat de compatibiliteit van drones met software een heel belangrijke stimulerende factor is.

Daarnaast werd vastgesteld dat de relatieve voordelen, de testbaarheid, de ondersteuning van het topmanagement, het innovatieve karakter van een bedrijf, de horizontale samenwerking en de concurrentiële druk ook belangrijke stimulansen zijn voor het adoptieproces. Ook de weersomstandigheden en regelgeving spelen uiteraard een belangrijke rol. Lees nu het volledige rapport.

Lees meer

Masterproef over de nieuwe regelgeving van de Europese Comissie rond onbemande luchtvaart

In deze masterproef van Thibault Verpoort, student aan de faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent, kan u een uiteenzetting lezen van de nieuwe Europese dronewetgeving die sinds eind 2020 geldt in het Belgische luchtruim.

Het document heeft een verhelderende blik op de in en outs van de wetgeving en schetst ook de achtergrond en doelstelling van de implementatie van die nieuwe wetgeving.

Lees meer

Publicatie ESF SCOPE – Competentieprognose – Drones in Vlaanderen 

Deze competentieprognose is van belang om op de snel veranderende dronesector in te spelen met gerichte en praktische opleidingen die de drone-operator opleidt die multidisciplinair en multisectorieel inzetbaar is.

Zo kunnen ook de opleidingen bij de traditionele hogescholen en universiteiten en dronescholen aangepast worden aan deze vaststellingen, zodat we als Vlaanderen de drone gerelateerde economie alle kansen kunnen bieden om zich te ontplooien omdat ontbrekende competenties geen remmende factor meer zijn.

Lees meer

Publicatie EUKA en WTCB: Drones als hulpmiddel bij nieuwe werkprocessen op de bouwwerf – Januari 2020

Hoe dicht staan we vandaag bij de drone als alledaagse bouwhelper? Het lijdt geen twijfel dat er wellicht een markt is voor een robot, in casu een drone, die verschillende taken op een werf op zich kan nemen. Het oppikken van (vergeten) gereedschap, het inschatten van workloads, het tillen van materialen die met een kraan naar een hogere verdieping moeten gebracht worden, het uitsparen van stellingenbouw en zo kan je nog wel even doorgaan. De haalbaarheidsstudie moet alle aspecten van een dergelijke ‘bouw-assistentie drone’ belichten. 

Lees meer

Publicatie Agoria: Overzicht actoren drone-industrie – Oktober 2018

Agoria nam als technologiefederatie het initiatief om alle actoren in de drone-industrie te verzamelen in één gedrukt overzicht. De publicatie heeft niet de pretentie om volledig te zijn, maar geeft een goed inzicht in de belangrijkste spelers. Wie je niet terugvindt in dit overzicht, kan je ook hier eens opzoeken: https://euka.flandersmake.be/find/

Lees meer

Publicatie FIT: Verduurzamen van Internationaal Ondernemen – Mei 2018

Om Vlaamse bedrijven te helpen bij hun duurzaam internationaal ondernemen publiceerde Flanders Investment & Trade deze leidraad waarbij FIT de internationale ondernemer op een gestructureerde en praktische manier stap voor stap begeleidt.

Lees meer

Beleidsadvies: Wat verwacht de Belgische industrie van een nieuwe drone-wetgeving? – Mei 2018

De toekomst voor drones is nu. Er zijn opportuniteiten bij de vleet. Onze industrie en onze kennisinstellingen willen én kunnen mee. Lees met ons mee welke veranderingen in de wetgeving zij daarvoor nodig hebben.

Lees meer

A Drone’s Eye View: Overview of the Belgian UAV ecosystem & the development of commercial drone applications in Belgium – Mei 2018

PwC en Agoria werken samen om het Belgische dronelandschap in kaart te brengen. Het rapport is tot stand gekomen door meer dan vijftig interviews te doen met kernspelers van de Belgische dronesector. Het resultaat is een overzicht van de Belgische drone-industrie. De organisaties projecteren dat de potentiële dronemarkt binnenkort 409 miljoen euro jaarlijks waard is.

Lees meer

Horizon 2020-werkprogramma voor innovatie – Oktober 2017

Het nieuwe Horizon 2020-werkprogramma voor innovatie voor 2018-2020 is beschikbaar. Het laatste decennium zag de opkomst van grote nieuwe markten en een wereldwijde platform-economie. De succesvolle innovatieve bedrijven met een hoge groei vertrouwen vaak op nieuwe bedrijfsmodellen en technologieën die zich voordoen op het kruispunt tussen sectoren en disciplines.

Lees meer

Drones in het personen- en goederenvervoer – September 2017

Snelheid wordt straks waarschijnlijk de belangrijkste reden voor mensen om in een autonome drone te stappen. Maar het zal niet goedkoop zijn. Dat concludeert het Nederlandse Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in het onderzoek ‘Drones in het personen- en goederenvervoer’. Een concurrent voor de auto zal de drone in eerste instantie niet worden. Een drone zal per kilometer meer kosten dan een auto. Die prijs zal wel dalen naarmate de tijd vordert.

Lees meer

De dronesmarkt in Duitsland – Augustus 2017

Duitsland introduceerde zijn eerste (militaire) drone in 1971. Nu, 45 jaar later – wanneer online drones bestellen iets heel normaals geworden is – blijven vele Duitsers drones toch associëren met militaire toepassingen. De echte reden waarom de Duitse droneproducenten nog niet toe zijn aan massaproductie is waarschijnlijk de enorme concurrentie- en prijzendruk. Duitsland was niet echt bij de pioniers van de producenten en nu is de markt min of meer verzadigd. Duitse producenten zijn verplicht een niche te vinden om door te breken op de consumentenmarkt.

Lees meer…

EUKA ging een structureel partnership aan met Flanders Investment & Trade o.a. om studies zoals deze bij de bedrijven te kunnen brengen.

Databescherming bij humanitaire acties en drones – Juli 2017

Dit handboek is bedoeld om humanitaire organisaties te helpen zich aan de normen voor gegevensbescherming te houden, door het bewustzijn te vergroten en specifieke richtsnoeren te bieden voor de interpretatie van gegevensbeschermingsbeginselen in het kader van humanitaire actie, met name wanneer nieuwe technologieën, zoals drones, worden gebruikt.

Lees meer…

European Drone Outlook Study – November 2016

Deze prognose strekt zich uit tot 2050 en bevat als zodanig een aantal aannames die onzekerheden bevatten. Als gevolg van de inherente onzekerheid zijn alle cijfers afgerond en moet ze worden geïnterpreteerd in termen van hun volgorde van grootte. Daarnaast is de voorspelling ontwikkeld als uitgangspunt voor Europa. Speciale aandacht werd besteed aan de werking van drones binnen de Europese luchtruimen en als gevolg daarvan worden missies en drone-types die zijn ontworpen voor gebruik in industriële en residentiële faciliteiten, niet geraamd. Bovendien zijn alle monetaire cijfers nominaal en zijn er geen aanpassingen opgenomen voor de effecten van de inflatie. Alle economische indicatoren en totaalbedragen van de totale eenheid in dit rapport worden weerspiegeld in de Europese vraag en geven geen potentiële export naar de bredere wereldwijde markt weer.

Lees meer

Pin It on Pinterest