Over EUKA

EUKA wil de nieuwe drone-economie helpen versnellen, verbreden en verdiepen door een ‘gids’ of ‘loket’ te zijn voor de vele betrokken bedrijven en organisaties.

Wat zijn de noden van de Vlaamse drone-industrie?

De Vlaamse drone-industrie staat nog in haar kinderschoenen. Tijdens het voortraject van EUKA (2013-2016) werd aangetoond dat, ondanks de veelbelovende dronetoepassingen, er nog tal van remmende factoren en ontbrekende bedrijfsschakels zijn. Zowel een drone-aanbieder als een drone-eindgebruiker bevindt zich in een complexe markt en vaak ook op onbekend terrein.

Wie zijn onze leden?

EUKA werkt volgens het gekende Triple Helix-model. Een greep uit de verschillende sectoren die deel uitmaken van ons netwerk:

Eindgebruikers
Bouw, bewaking, landbouw, transport, logistiek, brandweer, mapping, media, …

Drone-industrie
Hardware, software, diensten, integratoren, …

Partners
Sectororganisaties, kennisinstellingen, overheid, …

Wat is onze werking?

Via allerlei events, lerende netwerken, seminaries, co-creatieve sessies en conventions faciliteert EUKA de kennis en ervaring die nodig is om deze nieuwe drone-economie alle kansen te geven.

De werking van EUKA resulteert in het begeleiden en adviseren van kmo’s en starters in de sector. Zo bekijken we de product-marktcombinaties waarin we best investeren, zowel op korte als lange termijn. Ook denken we samen met alle stakeholders na over de niet onbelangrijke vraag hoe we deze nieuwe technologie een plaats kunnen geven in onze maatschappij. De maatschappelijke acceptatie van dronetechnologie zal bepalend zijn voor de toekomst van deze industrie.

Deel met ons je passie.

Word lid van de Vlaamse Drone Community!

Pin It on Pinterest