Partners

Eén van de doelstellingen van EUKA is zoveel mogelijk samenwerkingen te realiseren met enerzijds ledenorganisaties en federaties en anderzijds kennisinstellingen en onderzoekscentra.

DronePort

Samenwerking gebeurt op volgende vlakken: Aanbieden van test faciliteiten voor onderzoeksprojecten van EUKA. DronePort heeft verschillende UAV test zones ter beschikking die afhankelijk van de noodzaak gereserveerd kunnen worden voor het testen van UAV’s en UAV applicaties. Aanbieden van kantoor en vergaderfaciliteiten voor projectteams en infrastructuur voor de organisatie van community events en seminaries op de site van DronePort. Op dit ogenblik beschikt DronePort over tijdelijke faciliteiten. Op termijn (2017) is het uiteraard de bedoeling permanente faciliteiten in gebruik te nemen waarin bedrijven of onderzoeksteams kunnen ondergebracht worden of events/seminaries kunnen georganiseerd worden. DronePort kan als partner optreden in de onderzoeksprojecten van EUKA Actief promoten van EUKA / DronePort als organisaties met het oog op ledenwerving/aanbreng van potentiële klanten, …. Promoten van elkaars events/seminaries etc. via verschillende marketing kanalen (website, social, nieuwsbrief, …) Lees meer…

Pin It on Pinterest