Partners

Eén van de doelstellingen van EUKA is zoveel mogelijk samenwerkingen te realiseren met enerzijds ledenorganisaties en federaties en anderzijds kennisinstellingen en onderzoekscentra.

De samenwerking met federaties richt zich vooral op het creeëren van duidelijke meerwaardes en een betere samenwerking met hefboomeffect voor de drone-industrie en de bedrijven eindgebruikers uit verschillende sectoren. De samenwerking met kennisinstellingen en onderzoekscentra is vooral gericht op het uitwerken van concrete onderzoeksprojecten en haalbaarheidsstudies met als doelstelling co-creatietrajecten te laten landen met marktklare oplossingen.

Boerenbond

Volgende doelstellingen willen beide partijen bereiken met deze samenwerkingsovereenkomst : Boerenbond zal kennis, competenties en technologieën breed dissemineren en valoriseren naar de drone sector. EUKA zal haar leden een netwerk, kennis en technologieën aanbieden in de landbouwsector.  Lees meer...

 

BSDI (Belgian Security & Defence Industry)

Het doel van het samenwerkingsverband tussen BSDI en EUKA is het creeëren van duidelijke meerwaardes en een betere samenwerking met hefboomeffect voor de drone-industrie in België en zo mogelijk internationaal. Lees meer…

 

CIDSS (Cluster for Innovation in Defense, Safety and Security)

De samenwerking tussen EUKA en CIDSS beoogt de volgende complexe grensoverschrijdende veiligheidsuitdagingen te agenderen en verder te ontwikkelen met als doelstellingen: Maatschappelijk rendement, kennisverrijking en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in het veiligheidsdomein, met als resultaat meer veiligheid en/of veiligheid tegen lagere maatschappelijke kosten; Economisch rendement, voor steden en regio’s meer banen, verhoging van omzet/bruto toegevoegde waarde, voor bedrijven omzet/winst verhoging en voor kennisinstelling en het ‘vermarkten’ van hun kennis. Lees meer…

Confederatie Bouw

Het doel is het creeëren van duidelijke meerwaardes en een betere samenwerking met hefboomeffect voor de drone-industrie en de bedrijven eindgebruikers uit de bouwsector.  Lees meer…

DronePort

Samenwerking gebeurt op volgende vlakken: Aanbieden van test faciliteiten voor onderzoeksprojecten van EUKA. DronePort heeft verschillende UAV test zones ter beschikking die afhankelijk van de noodzaak gereserveerd kunnen worden voor het testen van UAV’s en UAV applicaties. Aanbieden van kantoor en vergaderfaciliteiten voor projectteams en infrastructuur voor de organisatie van community events en seminaries op de site van DronePort. Op dit ogenblik beschikt DronePort over tijdelijke faciliteiten. Op termijn (2017) is het uiteraard de bedoeling permanente faciliteiten in gebruik te nemen waarin bedrijven of onderzoeksteams kunnen ondergebracht worden of events/seminaries kunnen georganiseerd worden. DronePort kan als partner optreden in de onderzoeksprojecten van EUKA Actief promoten van EUKA / DronePort als organisaties met het oog op ledenwerving/aanbreng van potentiële klanten, …. Promoten van elkaars events/seminaries etc. via verschillende marketing kanalen (website, social, nieuwsbrief, …) Lees meer…

FEBETRA (Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Bedrijven)

Het doel is het creeëren van duidelijke meerwaardes en een betere samenwerking met hefboomeffect voor de drone-industrie en de bedrijven eindgebruikers uit de logistieke- en transportsector. Lees meer…

FIT (Flanders Investment & Trade)

EUKA en FIT slaan de handen in elkaar om samen de internationaliseringsplannen van Vlaamse bedrijven nog beter en gestroomlijnder te ondersteunen.

Dat zal onder andere gebeuren door in te zetten op de uitbouw van een loket voor het internationaal wetgevend kader. EUKA zal een online informatieplatform uitbouwen dat een up-to-date antwoord moet bieden op tal van vragen over drone-wetgeving, certificering, accreditatie, … in Europa.

Daarnaast wordt er gefocust op de kwalitatieve machmaking voor Vlaanderen in een internationale context. Jaarlijks plannen EUKA en het FIT om verschillende buitenlandse handelsmissies, lerende netwerken en andere kwalitatieve acties op te zetten. 

EUKA zal tevens een faciliterende rol opnemen voor acquisities en/of buitenlandse investeringen voor Vlaanderen. Zo helpt de cluster ook Droneport te positioneren als belangrijke USP in de Europese markt. EUKA kan voor de vele contacten via FIT het aanspreekpunt zijn om leads m.b.t. acquisities/investeringen te kwalificeren en te faciliteren tot nieuwe opportuniteiten voor de Vlaamse bedrijven.

Hogeschool PXL

De samenwerking tussen Hogeschool PXL en EUKA moet leiden tot een brede disseminatie en valorisatie van kennis, competenties en technologieën vanuit PXL naar de drone sector, en waarbij EUKA haar leden deze kennis, competenties en technologieën kan aanbieden. Lees meer…

ILVO (Instituut voor Landbouw- en VisserijOnderzoek)

Het samenwerkingsverband tussen ILVO en EUKA heeft als doel de ‘vertical’ van agricultuur vanuit de IBN Smart Digital Farming vorm te geven binnen EUKA.  Lees meer…

IMEC (Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum)

Het doel is het creëren van duidelijke meerwaardes en een betere samenwerking met hefboomeffect vor de drone-industrie en de bedrijven eindgebruikers uit de technologiesector.  Lees meer…

Innovatiesteunpunt

Volgende doelstellingen willen beide partijen bereiken met deze samenwerkingsovereenkomst : Innovatiesteunpunt zal kennis, competenties en technologieën breed dissemineren en valoriseren naar de drone sector. EUKA zal haar leden een netwerk, kennis en technologieën aanbieden in de landbouwsector.  Lees meer…

PC Fruit

Met het samenwerkingsverband tussen EUKA en PC Fruit wil PC Fruit kennis, competenties en technologieën breed dissemineren en valoriseren naar de drone sector waarbij EUKA haar leden een netwerk, kennis en technologieën wil aanbieden in de land- en tuinbouwsector. Lees meer…

PLOT (Prov. Limburg Opleiding en Training)

De samenwerking tussen EUKA, PLOT, DronePort en Syntra Limburg heeft betrekking op het onderwijsaanbod, infrastructuur en expertise op vlak van materieel in het domein het inzetten van drones bij hulpdiensten. Lees meer…

Syntra Limburg (Drone Pilot Academy)

De samenwerking tussen Syntra Limburg en EUKA gaat over verschillende domeinen: doorverwijzen van aspirant-piloten naar een kwalitatieve opleiding, samenwerken aan drone-innovatieprojecten, bezoeken van beurzen als standhouders, ed. Ook is Ludo Guisson lid van de EUKA-expertenraad om vragen te beantwoorden uit de community en maakt hij deel uit van het team van EUKA dat zich elke dag inzet om de doelstellingen van de drone-cluster te realiseren.

Lees meer…

UNIZO Limburg

Het doel van de samenwerking tussen UNIZO Limburg en EUKA is het creëren van duidelijke meerwaardes en een betere samenwerking met hefboomeffect voor de drone-industrie in België. Lees meer…

VIL (Innovatieplatform voor de Logistieke sector)

EUKA en VIL hebben de intentie om na te gaan waar samenwerking mogelijk en aangewezen is. Het VIL zal twee maal per jaar een brainstormsessie organiseren met EUKA om na te gaan of de evoluties op het vlak van drones, hetzij legislatief, hetzij technisch, nieuwe innovatietrajecten of een vervolg op het VIL project ‘Drones in de logistiek’ voeding geven. Lees meer…

Hogeschool Vives

Hogeschool Vives: kennis, competenties en technologieën breed te dissemineren en valoriseren naar de drone sector. EUKA: haar leden een netwerk, kennis en technologieën aan te bieden. Lees meer…

Pin It on Pinterest