Team

EUKA werkt met een team dat zich focust op de vier deelaspecten van de organisatie: netwerken, innoveren, wetgeving en internationaliseren.

Netwerk

Ons team brengt bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen die actief zijn in de drone-industrie, en dat zowel online als offline, via evenementen, seminaries en lerende netwerken.

Innovatie

Het team begeleidt haar leden uit de verschillende communities in hun zoektocht naar innovatieve ideeën en ondersteunt hen in de uitwerking van marktklare projecten.

Wetgeving

Het team van EUKA informeert haar leden over de Europese regelgeving rond toepassingen met drones en geeft beleidsadviesen aan overheden op basis van input uit de bedrijfswereld.

Internationaal

Via buitenlandse missies en stands op internationale beurzen ondersteunt het team van EUKA de Vlaamse drone-industrie te groeien in internationale markten.

Teamleden

Kernteam

Roel Van Thillo

Business Development Manager

roel.vanthillo@flandersmake.be

Mijn doel is om de veelbelovende Vlaamse drone-industrie vooruit te helpen via het onderzoek en de innovaties van Flanders Make.” 

Bart Theys

Drone Technology Expert

bart.theys@flandersmake.be

Huidige drone toepassingen zijn nog maar het topje van de ijsberg. Laat ons kijken hoe we deze technologie in onze samenleving het best kunnen inzetten.” 

Sandy Dingemans

Management Assistant

sandy.dingemans@euka.flandersmake.be

“De EUKA-community vormt het kloppend hart van de groeiende drone-industrie in Vlaanderen. Ik ben trots om elke dag dmv diverse EUKA-services te kunnen bijdragen aan het aandrijven van onze verbindende community-rol.”

Seppe Oyen

Community Manager

seppe.oyen@euka.flandersmake.be

“Innovatie in de dronesector zal onvermijdelijk een brede impact hebben in alle lagen van de samenleving en in alle bedrijfssectoren van de globale economie. Dat biedt veel opportuniteiten aan de relatief jonge industrie en maakt het erg boeiend.”

Onderzoeksteam

Kurt Geebelen

Senior Research Engineer

kurt.geebelen@flandersmake.be

“Al 10 jaar richt mijn onderzoek zich op alle soorten autonome mobiele systemen, met een focus op detectie en controle.”

Jia Wan

Research Engineer

jia.wan@flandersmake.be

“De passie voor luchtvaart drijft mij al sinds kind om ​​luchtvaartingenieur te worden. Ik specialiseer me in UAV’s omdat het een van de meest innovatieve, veelbelovende en ondertussen uitdagende domeinen is van de moderne luchtvaartindustrie.”

Christophe Bruynseraede

Business Development Manager

christophe.bruynseraede@flandersmake.be

“Ik streef ernaar de fascinerende technologie die Flanders Make ontwikkelt voor autonome drones breder bekend te maken en te laten oppikken door onze Vlaamse bedrijven.”

Pieter De Clercq

Associate Research Engineer

pieter.declercq@flandersmake.be

Ik specialiseer mij in het verwerken van camera en lidar data voor object detectie en perceptie van autonome voertuigen. De perceptie zorgt ervoor dat de drone zijn omgeving kan interpreteren en hierop kan reageren. Mijn interesses liggen in computer vision, sensor fusion en machine (deep) learning.

Pin It on Pinterest