Word lid!

De drone economie is wereldwijd een belangrijke toekomstsector en de vermarkting ervan biedt veel nieuwe uitdagingen voor een breed aantal sectoren in Vlaanderen. Drones worden immers meer en meer ingezet door politie, brandweer, bouw, landbouw, media, bewaking, … De Vlaamse dronecluster EUKA vzw is een innovatief netwerk van een 250-tal leden en brengt ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers bij elkaar.

Wat doet EUKA?

Connecting the dots in the drone industy

Drones zullen een significante impact hebben op mens en maatschappij. EUKA wilt daarom alle relevante spelers samenbrengen die dronetechnologie (willen) ontwikkelen of gebruiken om innovatieve toepassingen op de been te brengen. Door de krachten te bundelen kunnen we grotere innovatieve uitdagingen aangaan en op die manier de Vlaamse drone-ecomomie versnellen, verbreden en verdiepen. 

We bieden twee verschillende lidmaatschappen voor bedrijven aan en een aparte formule voor overheden en vzw’s. Binnen het EUKA Community program streven we ernaar om onze leden de unieke kans te geven om ideeën en uitdagingen uit te wisselen met diverse spelers uit dronesector. In het EUKA Innovator program gaan we nog een stapje verder en ondersteunen wetechnologieaanbieders of eindgebruikers binnen een samenwerkingsverband bij de ontwikkeling van nieuwe dronetechnologie of het gebruik van drones in innovatieve applicaties.

OPTIE 1: EUKA Community Program

Het EUKA Community program is ideaal voor leden die veel willen netwerken en die digitaal op de hoogte willen blijven van alle nieuwtjes in de Vlaamse drone-industrie. Daarnaast biedt het pakket ook de mogelijkheid om uw bedrijf, product of event af en toe in de kijker te zetten of om eigen nieuws te delen met een uiterst relevante doelgroep van aanbieders en afnemers van dronetoepassingen.

  • Je krijgt directe toegang tot de expertise en het uitgebreid netwerk van experten en ledenorganisaties actief in de dronesector
  • Verbreed je kennis over het toepassen van nieuwe technologieën tijdens tal van events zoals studiedagen, opleidingen, workshops, etc. aan voordeeltarief
  • Frequente informatie over nieuwe projecten met instapmogelijkheden
  • Informeer meer ons over jouw innovatienoden en wij onderzoeken de mogelijkheden om samen met jou een nieuw project op te starten, zowel inhoudelijk als qua subsidies.
  • Verspreid nieuws, foto’s, filmpjes, presentaties over jouw bedrijf via onze website, social media en maandelijkse nieuwsbrief (+4000 contacten)
  • Gebruik van EUKA-membership logo op uw eigen website
  • Eerstelijnsadvies en/of doorverwijzing naar de juiste instanties of andere leden
  • We ondersteunen jou in de zoektocht naar interessante sprekers voor jouw events

Community S

<5 werknemers

Community M

<50 werknemers

Community L

<250 werknemers

Community XL

>250 werknemers

100/jaar 300/jaar 500/jaar 1000/jaar

Praktisch

De prijstabellen geven een overzicht van de jaarlijkse lidgelden. Bedragen zijn exclusief btw en geldig voor kalenderjaar 2022.

Nieuwe leden die inschrijven voor 1 juli dienen een vol kalenderjaar te betalen, voor nieuwe inschrijvingen na 1 juli zal nog een half kalenderjaar aangerekend worden.

OPTIE 2: EUKA Partner Program

Voor bedrijven, vzw’s en (semi-)publiek organisaties zoals overheden, onderzoekscentra, kennisinstellingen, onderwijscentra en sectorfederaties geldt een aparte formule. Voor elk van deze leden werken we een samenwerkingsverband op maat uit met een afgebakend wederzijds verwachtingspatroon. De prijs voor het EUKA Partner Program is daarom steeds op aanvraag.

Inschrijven

Pin It on Pinterest