Op 5 december 2017 kwam de werkgroep bouw voor de laatste keer samen dit jaar. Hoofdthema was de juridische kant van het dronegebruik. EUKA nodigde voor de gelegenheid EUKA-lid en advocate Hilke Van Ostaeyen uit om een toelichting te geven.

Van Ostaeyen kreeg als eerste het woord op deze laatste bijeenkomst van het jaar. Ze schetste om te beginnen een algemeen beeld van de huidige stand van zaken om dan specifiek in te gaan op de concrete praktijk voor de bouw. Vanuit de groep werd er ook de vraag gesteld met betrekking tot het politiereglement in Gent en of het wel legaal is dat er een maand op voorhand een vlucht moet aangevraagd worden gezien dit normaal een DGLV-bevoegdheid is.

Voor diegenen die wat diepere willen ingaan op de inhoud van deze presentatie, of de interpretatie van Van Ostaeyen willen nalezen, die kunnen het artikel lezen dat ze scheef naar aanleiding van het EUKA-Confederatie Bouw-event van 4 mei: Wetgeving drones in de bouw: do’s and don’ts.

Grosso modo kwam het antwoord erop neer dat inderdaad DGLV bevoegd is, maar dat een stad of gemeente kan beslissen over de opstijg- en landplaatsen van een drone. Deze achterdeur in de wet wordt door DGLV opgenomen en besproken met de betrokken steden.

Er werd voorts nog bekeken wat de werkgroep in 2018 nog wil realiseren. De ingediende projecten rond de drone als bouwhulp en de meetdrone worden met ongeduld afgewacht door de leden van de werkgroep.

 

Hierbij het volledige verslag van de meeting

Drones & wetgeving – Advocatenbureau Van Ostaeyen

Hilke Van Ostaeyen, Advocatenbureau Van Ostaeyen heeft als spreker de huidige wegevind rond drones toegelicht. Hieruit konden we vaststellen dat de huidige wetgeving nog veel onduidelijkheden bevat. Hierin worden drones vaak vergeleken met een vliegtuig alsook de dronepiloot met een vliegtuigpiloot. Om de belemmeringen en pijnpunten weg te werken zijn er al voorbeelden vanuit de werkgroep naar voor gebracht. Om deze proactief aan te pakken wordt er vanuit de bouwsector een document opgesteld gedragen door heel de sector waarin de noden en voorstellen tot betere werking in vermeld zullen staan.

Pijnpunten

 • “De wetgeving betreffende de aanvraag formaliteiten vallen deze onder Federale of Vlaamse materie?” Hebben gemeenten daaromtrent ook inspraak?“ De aanvraag formaliteiten is federale materie. Deze staan vermeld in het Koninklijk Besluit van 10 april 2016 (BS). Gemeenten kunnen wel het opstijgen en landen op hun grondgebied weigeren.
 • Stad Gent voorzieteen maand om aanvragen te behandelen. Kan dat ? – zie artikel in bijlage Er is een verschil in aanvraag en melding hieromtrent. Gemeentes vragen vaak wel een melding. De aanvraag dient federaal te gebeuren via het DGLV.
 • Het indienen alsook het verkrijgen van een goedkeuring is vaak zeer tijdrovend.
  De eerste stappen zijn al gebeurd om dit te digitaliseren. DGLV tracht de aanvraag te digitaliseren alsook te vereenvoudigen.
 • Wanneer een werf vertraging of inkorting op de planning krijgt kan de dronepiloot niet altijd flexibel inspringen. Inhuren van externen maak dit proces flexibel, maar de aanvraag laat dit vaak niet toe wegens registratie van de drone-piloot.
 • Het koninklijk besluit van 10 april 2016 laat een aantal vrije interpretaties toe wat tot onduidelijkheden leidt.
  • Wat is een obstakel?
  • Wat is een groep mensen?
  • Wat is voldoende afstand tot een volgend vliegvaarttuig? •…
 • Wanneer er een vlucht wordt aangevraagd is bijna elke vlucht in een uitzonderlijk gebied met daarbij aangepaste regels. Een drone wordt te vaak vergeleken met een vliegtuig in kader van wetgeving.
 • Wanneer een drone neerstort op beschadigingen veroorzaak is er onduidelijkheid over de te volgen procedure. De interne bedrijfsprocedure is anders dan procedure van piloot wanneer er een noodlanding of crash gebeurt. Intern wordt dit vaak bezien als een ongeval zoals vb. een baksteen die van de stelling valt. Extern wordt dit bezien als een vliegtuigcrash. Het verschil in interpretatie is welke persoon het toestel bestuurd. Is dit een piloot of een werknemer van een bouwbedrijf?
 • Een melding is steeds verplicht, alsook het aanwezig hebben van het verzekeringsattest.
 • Om proactief met voldoende draagvlak vanuit de bouwsector in te kunnen spelen op al de belemmeringen in kader van wetgeving worden er aan de hand van cases en scenario’s voorstellen uitgewerkt om deze te bundelen als werkbaar document. Concrete voorstellen zijn:
 • Binnen de contouren van oppervlakte en hoogte van een werf een drone als een bouwkraan te bekijken i.p.v. een vliegtuig. In de praktijk wil heeft een kraan een technische fiche, keuring en een plaatbepaling op een werfinrichtingsplan. Vanaf 2 kranen moet er een risicoanalyse met betrekking veiligheid gebeuren. Als kraan bestuurder dien je een opleiding te volgen, medische keuring, werfregistratie en ben je verantwoordelijk voor de handelingen van de kraan. De beperking is dat een drone momenteel nog geen CE-keuring heeft om als materieel te gebruiken in de bouwsector. Ook de technische fiche van een drone is niet altijd verkrijgbaar en aangepast op gevraagde gegevens voor de bouwsector.
 • Om een praktijkcase uit te voeren is vaak één dezelfde opstelling vandoen. Het type van drone met het daaraan gekoppeld instrument is een vast gegeven. De melding naar een case voorzien waar je een aanvraag kan doen om specifiek een meting te doen i.p.v. een vlucht kan een versnelde goedkeuring betekenen.De belemmering is nog dat de randvoorwaarden nog niet samengevat zijn. Deze kunnen zijn:
  • Afstand van drone tot object
  • Type drone •…

 

Overzicht andere interessante initiatieven

OpleidingDronepiloot–ConfederatieBouwLimburg

Confederatie Bouw Limburg biedt een nieuwe opleiding dronepiloot klasse 1.
Datums: 20/02 – 27/02 – 06/03 – 13/03/2018
Link: http://www.confederatiebouw.be/limburg/opleidingen/opleidingendetail.aspx?RefNo=10131

 1. certificaat van opleiding (theorie & praktijk)
 2. Praktijklessen @ droneport – nog geen data bekend.

 

Pin It on Pinterest