PROJECTEN IN AANVRAAG

Project is ingediend bij de oproepende instantie.

Artificieel Intelligente Autonome Drones

De inzet van autonome drones kan operationele processen deels automatiseren, maar een aantal uitdagingen moeten overwonnen wordenDoor hun grote snelheid en wendbaarheid zijn autonome drones veel uitdagender om te verbinden en traceren dan klassieke mobiele autonome eenheden zoals AGVs. Daarenboven vereisen autonome drone-oplossingen kennis op het gebied van autonoom draadloos laden, autonome en accurate lokalisatie en navigatie. Ovolledig autonoom te vliegen moet een drone echter bovenal in staat zijn om onvoorziene obstakels in zijn omgeving te detecteren en vermijden.  

Veel van de hiertoe benodigde drone-, lokalisatie-, en informatica-technologie bestaat en is zelfs al gecommercialiseerd, maar de bedrijven zijn hier nog niet voldoende van op de hoogte. Daarnaast stellen bedrijven zich vragen als : Welke zijn de concrete toepassingen? Wat is de meerwaarde hiervan? Kan de huidige technologie tegemoetkomen aan de verwachtingenWelke investeringen zijn er nodig? Zal de verhoogde efficiëntie opwegen tegen de kosten?  

Om tegemoet te komen aan deze vragen starten het onderzoekscentrum Flanders Make, de Vlaamse dronecluster EUKA en het incubatie-en testcentrum DronePort het COOCK project “Artificieel Intelligente Autonome Drones”.  

Lees meer…

Pin It on Pinterest