Op 21 februari werd de Vlaamse dronecluster EUKA voorgesteld aan het grote publiek via een persconferentie, waar minister voor Economie Philippe Muyters het belang van deze nieuwe technologie onderstreepte. “Drones bieden enorm veel economische opportuniteiten voor een breder waaier aan sectoren.” Quasi tegelijkertijd trapte EUKA ook de Vlaamse drone community af. De eer om die spits af te bijten ging naar de bouwsector, die via de Confederatie Bouw samen met EUKA bouwbedrijven en dronebedrijven rond de tafel brengt.

Eerste werkgroep binnen de Vlaamse drone community

Deze werkgroep zal regelmatig vergaderen rond een aantal belangrijke vraagstukken waarmee bouwbedrijven te maken hebben bij het gebruik van drones. De bedrijven in deze groep kunnen specifieke cases op tafel leggen, waarvoor drones mogelijk een antwoord kunnen bieden.

Op de foto vlnr.: Tom Hoogmartens (Hoogmartens Wegenbouw), Ludo Philtjens (BAM Contractors), Erik Keijers (Grizaco), Edith Bijnens (Fortio), Kevin Monse (Habenu-Van de kreeke), Alexander Laquiere (Willemen Groep), Chris Slaets en Goele Kerckhofs (Confederatie Bouw Limburg), Aldo Moyens (Albitum), Frank Marchand (Aswebo), Kevin Logist (EUKA) – niet op deze foto: Peter Dedrij (DronePort), Genard Hugues (OCW), Steven Lisens (Baldewijns), Mark Vanlook (EUKA), Tom Willemen (Willemen Groep), Kevin Dethier (Bouwbedrijf Dethier), Michel Vanderstraeten (Vanderstraeten), Thierry Monbaillieu (Tectum).

“Vanuit een werkgroep zoals deze leggen we in de eerste plaats de nadruk op ervaringsuitwisseling en netwerking”, zegt Mark Vanlook, Cluster Manager van EUKA. “Daarnaast houden we via de deelnemers de vinger aan de pols wat betreft de noden uit verschillende sectoren, wanneer het gaat om werken en innoveren met drones. Bedrijven kunnen hun concrete vragen en problemen kwijt in deze groep, wat gezien de wisselwerking tussen eindgebruikers en drone-bedrijven erg interessante resultaten kan opleveren. In een ideaal scenario kan dit ook leiden tot onverwachte samenwerkingen, innovatietrajecten en uiteindelijk de co-creatie van nieuwe oplossingen die de dronemarkt weer een stuk vooruitstuwen.”

Vanuit een werkgroep zoals deze leggen we in de eerste plaats de nadruk op ervaringsuitwisseling en netwerking.

Mark Vanlook, Cluster Manager van EUKA

Bouwsector neemt voortouw

“Vanuit de Confederatie Bouw Limburg hebben we ervaring opgebouwd met Transformatie Bouw wat betreft nieuwe technologieën, innovaties binnen onze sector. We stimuleren bouwbedrijven hierop in te spelen, gekoppeld aan een lange termijn-visie voor het bedrijf”, zegt Chris Slaets, directeur van de Confederatie Bouw Limburg. “Deze werkgroep biedt aan onze bouwbedrijven de kans om hun ervaringen met drones te delen met elkaar. Ze komen zo ook in contact met dronebedrijven die vandaag al oplossingen kunnen bieden voor concrete vraagstukken. Steeds meer bedrijven uit onze sector realiseren zich dat er via werken met drones heel wat voordeel te halen valt: kostenbesparingen, efficiënter inzetten van middelen, toepassingen die voorheen niet mogelijk of te duur waren, en noem het zo maar op.”

Remmende factoren voor innovatie?

“Via deze werkgroepen kunnen wij vanuit EUKA peilen naar de drempels waar bedrijven uit verschillende sectoren tegenaan lopen bij het gebruiken van dronetechnologie. Soms zal het wetgevend kader remmend werken, soms moet de technologie nog volgen, en daar zijn wij de ideale spreekbuis naar de overheid, kennisinstellingen en onderzoekscentra”, vertelt Mark Vanlook. “Daarnaast komen we te weten hoe we bedrijven kunnen motiveren om van drones gebruik te maken, waar er bij hen opportuniteiten zitten en welke actiepunten zij op korte en lange termijn zien om hen in hun innovatieproces te ondersteunen.”

“Op DronePort in Sint-Truiden kunnen bedrijven vandaag al terecht om hun innovatieve drone-oplossingen en applicaties uit te testen”, zegt Peter Dedrij, die als manager van DronePort ook actief deelneemt aan deze community. “De beschikbaarheid van een site waar bedrijven in een live-omgeving aan de slag kunnen met experimentele toestellen en software is een absolute noodzaak in een markt die enorm snel evolueert. Uiteraard moet veiligheid voorop staan. Daarom hebben we in samenwerking met het Bestuur der Luchtvaart ook afspraken gemaakt rond de minimum vereisten voor deze experimentele vluchten en hebben we ervoor gezorgd dat er luchtruim ter beschikking is dat afgesloten is voor ander vliegverkeer.”

Steeds meer bedrijven uit onze sector realiseren zich dat er via werken met drones heel wat voordeel te halen valt.

Chris Slaets, directeur Confederatie Bouw Limburg

Save the Date: 4 mei 2017

Op 4 mei organiseert de drone community-werkgroep Bouw een eerste groot event. Bouwbedrijf MTS en testcenter DronePort uit Sint-Truiden ontvangt dan naar alle waarschijnlijkheid een 150-tal bouwbedrijven uit heel Vlaanderen om deel te nemen aan de ‘Drones in de Bouw’-conferentie. Er zal op dat event aandacht geschonken worden aan concrete getuigenissen en cases van bouw- en dronebedrijven die al samenwerkten op een werf. Op die manier krijgen ondernemingen uit de bouwector onmiddellijk een zicht op een aantal zaken. Waarom met drones werken? Hoe gebeurt dit vandaag al? Wat brengt de toekomst? Beslist de place to be om mee te zijn met de laatste trends wat betreft drones in de bouw. De volgende werkgroepvergadering staat gepland op 28 maart. Bouwbedrijven die wensen aan te sluiten, kunnen zich kandidaat stellen via deze pagina. Er worden dit jaar ook werkgroepen opgestart in de landbouw, energiesector, bewakings- en veiligheidssector, hardware- en softwaresector, logistiek en transport, vrijtijdssector, enz… . Mis dus zeker de boot niet en meld je nu alvast aan!

Meer informatie via

www.euka.org en www.dronecommunity.eu

Pin It on Pinterest