Op 21 februari 2017 stelden Tom Willemen, ceo van Willemen Groep en Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, de Vlaamse dronecluster EUKA voor aan het grote publiek. Deze vzw werd recent door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen erkend als Innovatief Bedrijvennetwerk en wil dan ook de drone-industrie in Vlaanderen op de (wereld)kaart zetten. Tijdens dit persmoment nam de minister foto’s van de werf (heraanleg van R4 in Rieme-Ertvelde) met een drone.

Bekijk alle foto’s hier.

Drones als economische boost

“Willemen Groep bouwt permanent aan de toekomst”, zegt de eerste stuurgroepvoorzitter van EUKA, Tom Willemen. “Daarom neem ik een trekkersrol op binnen de dronecluster EUKA; dat past helemaal binnen de visie van ons bedrijf.”

“We moeten de ambitie hebben om dronegebruikers en -aanbieders samen te brengen, hen samen te laten werken, ervaringen te laten delen en hen te laten streven naar een voortdurend verbeteringsproces”, vervolgt hij. “EUKA is daarvoor het ideale platform, dat alleen maar kan slagen als alle stakeholders, waaronder ikzelf, hun rol vol enthousiasme opnemen. De wereld van drone-toepassingen is slechts begrensd door onze verbeelding.”

“Drones zijn dus de toekomst”, besluit Willemen nog. “In de bouwsector, bijvoorbeeld, kunnen drones helpen met inspecties, logistieke uitdagingen en wellicht op termijn helpen om efficiënter om te gaan met de inzet van mensen.”

“Drones zullen de economie de volgende jaren steeds meer en meer domineren”, zegt Mark Vanlook, Clustermanager van EUKA. “Niet alleen in de bouwsector, maar in alle sectoren! Wij zetten met EUKA in op verschillende community’s, waarbinnen we alle stakeholders van die community willen samenbrengen.”

Nieuwe community’s, nieuwe website op www.euka.org

De community’s waarop EUKA wil inzetten zijn momenteel: bewaking, bouw, landbouw, logistiek, opleiding, overheid, technologie en vrije tijd. Deze lijst zal in de toekomst wellicht nog groeien. Alle informatie over deze community’s en hoe je eraan kan deelnemen, vind je op de vernieuwde website van EUKA -www.euka.org- die op 21 februari officieel gelanceerd wordt. Op deze website kunnen o.a. drone-bedrijven en drone-eindgebruikers mekaar al vinden via een online community.

EUKA gaat Europees!

“In 2017 staan er al tal van grote netwerkevenementen op stapel”, vertelt Mark Vanlook. “Op 4 mei organiseren we een groot event voor de Vlaamse bouwsector op DronePort in Sint-Truiden. Op 15 juni zijn we te gast in Mechelen voor de Internet of Things Convention waarbij we een Drone Village integreren in een breder geheel. Ten slotte, van 20 tot en met 22 juni, organiseren we de allereerste Europese Drone Hero-wedstrijd, waarbij we innovatieve en creatieve drone-ondernemers in de kijker gaan zetten. Dit zal plaatsvinden tijdens de Commercial UAV Expo Europe, een internationale dronebeurs in Brussel.”

Vlaamse drone-economie heeft enorm potentieel

Philippe Muyters: “Het is fantastisch dat EUKA bottom-up gegroeid is. Ik verwacht dat ze als innovatief bedrijfsnetwerk een dynamiek op gang kunnen brengen in de drone-industrie via samenwerkingsverbanden tussen de ondernemingen en alle stakeholders, maar ook verder durven kijken en samenwerken met andere sectoren en clusters. De drone-industrie is een nieuwe, opkomende industrie. Het is nu aan EUKA om zich te professionaliseren en de hype te verzilveren. Er zijn nog heel wat uitdagingen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat deze manier van werken voor enorme hefbomen zal zorgen.”

Perscontact: Mark Vanlook – 0495 58 71 65 – mark.vanlook@euka.org

 

Meer informatie via www.euka.org en www.dronecommunity.eu.

Commercial UAV Expo Europe: www.expouav.com/europe.

Internet of Things Convention: www.iot-convention.eu/nl/agenda/drone-village.

 

Samen voor sterke groei door innoveren en internationaliseren

Vlaanderen mag best wat innovatiever zijn als het aankomt op ondernemen. We hebben nood aan meer innovatiebewuste ondernemingen met sterke groei ambities en een internationale blik. We zetten in op een sterke samenwerking tussen deze ondernemingen, kennisinstellingen en overheden met als doel activiteiten op te zetten die leiden tot een economische meerwaarde voor zowel de individuele als een grote groep van ondernemingen.

Agentschap Innoveren & Ondernemen bundelt samen met haar clusterpartners de krachten en middelen. EUKA is de speerpuntcluster voor de drone-industrie. Ontdek de andere clusters op  www.vlaio.be/clusters.  #sterkgroeien

Pin It on Pinterest