Drones worden steeds betaalbaarder en dus ook toegankelijker voor het brede publiek. De technologie is nog steeds snel aan het evolueren en het inzetten van drones wordt steeds veiliger. In parallel stijgen ook de toepassingsmogelijkheden van drones. Toch zijn oplossingen met drones niet altijd de heilige graal. In dit blogartikel geven we een beeld van de toepassingsdomeinen waarin drones wel een serieuze meerwaarde kunnen betekenen.

Voor de meeste eindgebruikers is het feit dat een drone vliegt eerder bijzaak en delen zij niet de passie van een piloot. De eerlijkheid gebiedt ons om te zeggen dat drones niet altijd en overal de beste optie bieden. In sommige gevallen staat de technologie nog niet genoeg op punt of is de procedure met de drone minder efficiënt of duurder. Dit maakt het moeilijk om eenduidig advies te geven over wanneer drones best ingezet worden.

Over het algemeen kan gesteld worden dat drones typisch de meeste meerwaarde bieden in situaties waarbij er heel snel gereageerd moet worden. Bijvoorbeeld wanneer er een brand is, wanneer er een ongeluk gebeurd is of wanneer er een snel lading geleverd moet worden. Op zulke momenten telt elke seconde en is een oog in de lucht cruciaal om te weten welke en hoeveel hulp er nodig is en op welke plaatsen. Andere situaties waar drones nuttig blijken, zijn moeilijk bereikbare plaatsen. Dat kan gaan om een gebied waar net een aardbeving heeft plaatsgevonden. Maar het kan evengoed gaan over het inspecteren van de wieken van een windmolen op grote hoogte of een antenne op een moeilijk bereikbare plaats.

In veel sectoren is de winstmarge echter zodanig klein dat het moeilijk is deze sectoren over de streep te trekken. Duidelijke informatie, handboeken en procedures zijn vereist. Ook moet de bekomen informatie op een heldere manier overgebracht worden naar de eindgebruiker. Gelukkig zijn er veel technologiebedrijven die dit inzien en hier op inzetten. Er bestaan intussen talloze platformen om sneller data te verwerken.

Daarnaast wordt de autonomie van drones stap per stap verhoogd. Drones worden ook steeds veiliger, hetgeen nodig is voor maatschappelijk acceptatie van drones in het omgevingsbeeld. Anderzijds is het ook fair om te vermelden dat er veel meer auto-ongelukken gebeuren dan ongelukken met drones. Toch zijn auto’s niet meer weg te denken uit het straatbeeld!

De meeste ongelukken met drones gebeuren om twee redenen. Ofwel heeft de piloot geen licentie/ervaring of heeft hij/zij niet voldoende veiligheidsmaatregelen genomen. Ofwel kan er een fout optreden in de hardware of software van de drone, waardoor deze niet reageert zoals verwacht of gewenst. Wat dit laatste betreft evolueert de technologie momenteel zodanig snel dat de betrouwbaarheid en veiligheid van de drone zelf steeds groter wordt. Menselijke fouten kunnen nooit volledig geelimineerd worden, maar door samen te werken met een gecertifieerd en ervaren piloot, kan je je heel wat kopzorgen besparen!

 

Auteur
PETRA VAN MULDERS
Petra is drone cluster manager van EUKA en projectleider bij Flanders Make voor allerlei projecten waar drones aan bod komen. Ze heeft een achtergrond als deeltjesfysicus en werkte samen met het CERN.

Contacteer EUKA/Flanders Make voor meer informatie
Updates en nieuwe artikels ontvangen in je mailbox? Schrijf je dan snel in voor onze nieuwsbrief!

 

Pin It on Pinterest