Nadat het verschillende weken niet mogelijk was om te vliegen in gecontroleerd luchtruim vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, is het vanaf deze week weer mogelijk volgens de normale voorschriften, dat meldt het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV). Op voorwaarde dat dronevluchten voldoen aan de wettelijke voorwaarden, is het dus terug mogelijk om professionele opdrachten uit te voeren met vluchten waarvoor een afwijking nodig is.

Piloten zullen echter rekening moeten houden met de verplichte maatregelen vanwege het coronavirus. Meer bepaald moeten ze tijdig passende preventiemaatregelen nemen, zowel ten aanzien van de werknemers als ten aanzien van derden, en dit om de toepassing van de regels van social distancing te garanderen of, indien dit niet mogelijk is, een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming te garanderen.

  • Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan, die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.
  • Deze passende preventiemaatregelen worden op ondernemingsniveau uitgewerkt en genomen met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in de onderneming, of bij ontstentenis daarvan in overleg met de betrokken werknemers, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.
  • De ondernemingen informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hen een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.
  • Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden de in deonderneming geldende preventiemaatregelen toe te passen.

Onder deze voorwaarden worden vluchten in gecontroleerd luchtruim vanaf 4 mei 2020 terug mogelijk volgens de normale voorschriften (dus enkel voor drone operatoren van klasse 1A en mits een geldige afwijking van het DGLV).

Ook opleidings- en examenvluchten van professionelen (dus in een ‘B2B’ context) kunnen vanaf 4 mei 2020 opnieuw doorgaan mits de scholen, instructeurs en examinatoren dezelfde voorwaarden strikt naleven. Aangezien recreatieve activiteiten en niet-essentiële verplaatsingen nog steeds verboden zijn, kunnen praktische opleidingen en examens voor privépersonen (in het kader van hun hobby) niet doorgaan.

Bron en meer informatie over recreatieve vluchten en opleidingen: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/dronevluchten_covid19

Pin It on Pinterest