Verzekering op drone-maat

EUKA werkt samen met verschillende verzekeringspartners om een zo breed mogelijk aanbod te bieden aan de leden. Dit aanbod zal nog uitbreiden.

Verzekering voor UAV’s

EUKA voorziet in een vrijblijvende samenwerking met deze gespecialiseerde verzekeringspartners. Het betreft een kwalitatief aanbod van diverse verzekeringen die in relatie staan met de actuele regelgeving, en die volgens wens kunnen samengesteld worden.

LogoLogo
BedrijfsnaamGallagher Aerospace Belgium
AdresPosthofbrug 6-8 bus 5/134
Antwerpen 2600
België
Toon op kaart
Algemeen telefoonnummer00 32 3 808 03 30
Kernactiviteiten

Gallagher Aerospace Belgium maakt deel uit van de Arthur J Gallagher Group, één van de grootste verzekeringsmakelaars ter wereld, met ruim 33,000 werknemers in meer dan 150 landen.

Gallagher Aerospace Belgium biedt de leden van EUKA uitgebreide waarborgen aan voordelige tarieven, voor zowel de wettelijk verplichte BA verzekering, als de optionele cascoverzekering. Als lid kan u genieten van exclusieve voordelen.

Meer info: drones@ajgaerospace.be

Kernproducten of diensten

Aansprakelijkheidsverzekering (BA)
Deze wettelijk verplichte verzekering dekt schade veroorzaakt aan derden door het gebruik van de verzekerde drone. Ook vluchten binnen gebouwen en hacking tijdens de vlucht worden verzekerd.

Maximaal 4 back-up drones kunnen meeverzekerd worden, voor zover deze nooit in vlucht zijn terzelfdertijd als het hoofdtoestel. De franchise is beperkt tot 250 EUR voor materiële schade, en 0 EUR voor lichamelijke schade toegebracht aan derden. Er moet rekening worden gehouden met enkele uitsluitingen, waaronder: schade veroorzaakt door opzet/grove fout, tijdens nachtvluchten, door of tijdens het vervoer van goederen en/of personen, en inbreuken op de toepasselijke wetgeving inzake privacy. De verzekeraar kan op aanvraag bepaalde uitsluitingen schrappen, mits eventueel een bijpremie. De dekking is wereldwijd van toepassing, met uitzondering van de USA en Canada. Hiervoor kan eventueel een aanvullende verzekering worden afgesloten.

Cascoverzekering
Deze verzekering dekt eigen schade aan uw drone, equipment en toebehoren, met inbegrip van schade opgelopen tijdens transport in Europa en door diefstal. De verzekering geldt dus niet enkel tijdens vluchten. De franchise is beperkt to 250 EUR per schadegeval zolang de drone nog geen 5 jaar in gebruik is. Hierna wordt een afschrijving toegepast van 2,5% per jaar. Bij diefstal bedraagt de franchise 10% van de verzekerde waarde (min 250 EUR – max 750 EUR). Er gelden een aantal uitsluitingen, waaronder: opzet/grove fout, sabotage en schade die onder de productgarantie valt. Tijdens vluchten en opslag van de verzekerde toestellen geldt deze dekking wereldwijd. Tijdens het transport, laden en lossen geldt deze waarborg in Europa.

Tags
  • Verzekering

Pin It on Pinterest