PROJECTEN IN UITVOERING

Project werd goedgekeurd en wordt momenteel uitgevoerd.

Automatisatie in de Fruitteelt

Testen, demonstreren, integreren van automatisatie-opportuniteiten in fruitteelt-omgevingen.

Lees meer…

VIS-Haalbaarheidsstudie: Drones als hulpmiddel – inzichten in nieuwe werkprocessen op de bouwwerf

Drones beginnen vandaag al een grote rol in de bouwsector te spelen. Denk maar aan voorbeelden waar een drone ingezet wordt om volumebepalingen of inspecties uit te voeren. Of aan de toekomst, waar drones en bouwvakkers zij-aan-zij werken. Hoe dicht staan we bij die taferelen? En wat zijn de uitdagingen om die dromen tot werkelijkheid te maken? Deze haalbaarheidsstudie onderzoekt hoe drones de bouwsector kunnen versterken.

Lees meer…

OmniDrone: 720°-camera’s voor meer efficiënt gebruik van drones

Om de betrouwbare en gebruiksvriendelijke UAV’s mogelijk te maken, zal het OmniDrone-project inzetten op het concept om 3D-omnidirectionele camerasystemen mogelijk te maken en te exploiteren. Dergelijke camera’s bieden de drone dieptevisie en omnidirectionele contextinformatie over de omgeving, waardoor het autonoom kan helpen bij missie- en veiligheidsbeperkingen.

Lees meer

3DSafeGuard: Real-time verbeteren van situationeel bewustzijn van de hulpdiensten in noodsituaties

Het doel van dit project is om nieuwe technologie en kennis te verwerven voor het uitwerken van een nieuw UAV platform dat geïntegreerd zal worden in een Proof-of-Concept. Dit intelligent platform zal gebruikt worden door hulpdiensten om in real-time het situationeel bewustzijn van de hulpdiensten te verbeteren en om beslissingsprocessen van een actieve noodsituatie te verbeteren.

Lees meer

Geautomatiseerde inspectie van infrastructuur ahv drone-beelden

Dit TETRA project heeft als doel om gebruiksvriendelijke tools te ontwikkelen die leiden tot de bepaling van vluchtparameters in functie van een vereiste beeldkwaliteit , eenvoudige beeldanalyse met automatische detectie van schade en de visualisatie van de inspectieresultaten op een 3D model. In het project worden een tiental concrete case studies uitgevoerd (op structuren zoals wind turbines, bruggen, tunnels, kranen, etc.).

Lees meer…

InWareDrones: Indoor Inventory Drone Solution

Naarmate leveranciersketens complexer worden, wordt het beheer van voorraad in magazijnen arbeidsintensiever, foutgevoeliger en tijdrovender, vooral in grote magazijnen. Het InWareDrones-project heeft tot doel een volledig autonoom op drone gebaseerd voorraadbeheersysteem te ontwikkelen dat continue live feedback en gegevens van hoge kwaliteit biedt. Dit helpt bedrijven honderden manuren besparen.

Lees meer…

Vergroten veiligheid van inspecties met drones in complexe omgevingen

Het project wil de veiligheid van inspecties met drones in complexe omgevingen vergroten. De drone industrie heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Er wordt steeds meer het gebruik van drones in overneming genomen in projecten die technisch kritisch zijn. De complexiteit in onze omgeving zorgt dat een veilige en snelle inspectie met conventionele middelen te traag gaat en teveel hinder in de omgeving doet ontstaan.

Lees meer

Proeftuin Smart Connectivity

Om competitief te blijven vereisen innovaties binnen Industrie 4.0 verregaande procesinzichten, procesoptimalisatie en flexibiliteit. De proeftuin Smart Connectivity demonstreert en combineert nieuwe, cruciale ICT-oplossingen. Deze oplossingen zorgen voor juiste en up-to-date informatie over de locatie en status van ruwe materialen, producten, machines en personeel, en dit in de verschillende fasen van een productielijn.

Lees meer …

Ervaringuitwisseling tussen de Drone Industrie en de Bouw-, Landbouw- en Veiligheidssector

Met dit project wil EUKA samen met zijn partners inzetten op het behalen van competenties die via de dagelijkse werking bij EUKA en bij de partners moeilijk op korte termijn realiseerbaar zijn.  Zo kunnen medewerkers ervaring opdoen bij elkaar, die ze anders niet of met grote moeite kunnen opdoen.

Lees meer…

Ambulance Drone (MERPAS)

Recent onderzoek heeft de bouw van efficiënte, snelle drones met een hoog vliegbereik mogelijk gemaakt. Er is potentieel aangetoond om deze technologie te kunnen gebruiken voor medisch vervoer en andere hulpverlening: een ambulance drone die zowel medicijnen, materiaal (automatische externe defibrillator) als organen ter plaatse kan brengen. Dit project zal zich focussen op het leveren van urgent medisch materiaal zoals die automatische externe defibrillator (AED).  Met 120 hogesnelheidsdrones zou heel België voorzien kunnen worden van een AED wanneer en waar nodig in minder dan 5 minuten.

Lees meer…

Proeftuin ‘Drones in de bouw en landbouw’

Dit project wil via een nieuwe en ontluikende drone technologie zorgen voor efficiëntiewinsten in “maak”processen en betere inzichten geven in nieuwe “maak”modellen in een brede markt.  Voor deze proeftuin zullen we ingaan op twee specifieke sectoren: de land- en tuinbouw en de bouwsector, met diverse business cases waarvan de bouwblokken inzetbaar zijn voor een brede groep aan bedrijven als “eindgebruiker van drone toepassingen” in deze sectoren.  Daarnaast is er ook een derde doelgroep: dronebedrijven, technologie-aanbieders, piloten, … die over deze sectoren heen als “aanbieder van drone toepassingen” baat hebben bij de werking van deze proeftuin.

Lees meer…

Pin It on Pinterest