Transportdrone voor onherbergzame gebieden


Projectpartners overheid: VLAIO via dronecluster EUKA

Projectpartners privé: Ostec, WMI 2drone Project, Kris Rottiers

Projectpartners kennisinstellingen: Innovatiecentrum

Projectduur: ntb

Status: Concept


Korte samenvatting

Luc Stevens van Ostec bracht het idee aan van het in te zetten van een ‘long distance drone’ in natuurparken. In de eerste sessie was het niet meer dan een idee, een jongensdroom. Dankzij de bijdrage van Wouter Middel en Kris Rottiers en de openheid van Luc, is dit idee verder uitgekristalliseerd tot op het niveau van een blauwdruk van een businessmodel. In de derde sessie heeft Luc concrete tips en tricks meegekregen om te starten met de uitwerking van een noodzakelijk businessplan.

 

Innovatiedoelstellingen

Basis functionele drones met voldoende autonomie

 • Open source software (YOLO v2) die op basis van visietechnieken dieren, personen, auto’s (en nog veel andere voorwerpen) kan herkennen.
 • Artikel van Julie Linchant, PHD Student at Gembloux Agro-Bio Tech, University of Liège (“Are unmanned aircraft systems (UASs) the future of wildlife monitoring? A review of accomplishments and challenges”, submitted July 2014) waarin aangegeven wordt wat de meerwaarde kan zijn van het inzetten van drones in natuurparken.

Conclusie: Is zeer nuttig, heeft volgende voordelen

 • Kan goedkoper zijn dan monitoring met bemande vliegtuigen…
 • Kan een zeer interessante methode zijn als correcte automatische tellingen mogelijk zijn

Beperkingen

 • Korte vluchtduur van drones
 • Lage kwaliteit camera’s
 • Geen automatische verwerking van de foto’s
 • Te strikte wetgeving i.v.m. drones

 

Doelstellingen project

Uitgangspunt: Lange afstandsdrone kent vele mogelijke toepassingen, pakjes leveren,

inspectie, …

Stap 1: Afbakening doelgroep.

Interesse van Luc gaat uit naar de natuur. Daarom is gekozen om de case uit te werken om drones in te zetten in grote natuurparken. Eerst geografische afbakening is Afrika. Beheerder van 10 natuurparken in Africa: African Parks (www.african-parks.org), gestart in 2000, doel om in 2020 in totaal 20 natuurparken te beheren, met meer dan 10 miljoen hectare, inkomsten in 2016: 29.7 miljoen dollar.

Situatie vandaag:

De populatie van de dieren die met uitsterven bedreigd zijn, is vandaag de dag niet echt gekend. Tellingen worden maar zeer sporadisch tot zelden uitgevoerd. Dit gebeurt door parkwachters ten velde en helikopters/vliegtuigen worden sporadisch ingezet. Bovendien is er een continue strijd tegen stropers, die steeds professioneler en gewelddadiger worden.

Oplossing

Een drone die 100den km’s kan vliegen met een payload van 5-15kg (camera + visiesoftware) zou een ideale oplossing zijn om tegemoet te komen aan deze uitdagingen.

Overdag:

 • Tellingen kunnen uitgevoerd worden
 • Lokalisatie van dierengroepen
 • Verplaatsingen – routes dieren kunnen in kaart gebracht worden
 • Locatie gekend waar zeldzame dieren zich bevinden: gericht bewaken tegen stropers

‘s Nachts: Bewakingsdrone om stropers te lokaliseren en gericht en snel in te grijpen.

 

Stap2: USP’s

 • Continue monitoren over dag. Indien meerdere drones, autonome swarming drones,kunnen grote oppervlakten scannen.
 • Nauwkeurige telling van populatie mogelijk
 • Bewegingen kuddes / dieren in kaart brengen
 • Conflicten tussen dieren en tussen dieren en mensen in kaart brengen
 • Autonome drone
 • Indien tag’s aangebracht op dieren kan drone deze dieren volgen.
 • ’s Nachts: opsporen van stropers vanuit gerichte gekende lokalisatie van de dieren.

 

Stap3: Customer relationship

 • Persoonlijk rechtstreeks contact door aanwezigheid in de natuurparken

 

Stap4: Channels

Board van African Parks bevindt zich in Nederland, USA en Zuid-Afrika.

 

Stap5: Key-partners, key activities en key-resources

Uitgangspunt: wat is de business case? Deze is nog niet volledig uitgeklaard. Waar ligt de meerwaarde: in de applicatie, de toepassing.

Dus voorstel: Key-activities: Software ontwikkeling op basis van visietechnieken en dataverwerking. Key-partners: Er wordt van uitgegaan dat er drones in de markt zijn die voldoende performant zijn om van start mee te gaan. Drone bouwers zetten veel resources in om performantere drones te bouwen. Heeft waarschijnlijk geen zin om als individu hierop in te zetten.

 

Stap 6: Inkomstenmodel

Verschillende mogelijkheden:

 • Leasingsformule
 • Licentieformule
 • Dataverkoop

Pin It on Pinterest