Onderzoeksproject efficiënt multidisciplinair ontwerpen
1. In ideefase

Projectvoorstel

Bij het ontwerp van een drone of ander product werken verschillende teams samen binnen één bedrijf, of zelfs over bedrijven heen. Elk team is verantwoordelijk voor een deel van het volledige ontwerp, maar werkt typisch binnen één discipline met eigen methodes, modellen, tools, technieken, enz. Het is duidelijk dat deze teams niet zomaar afzonderlijk naast elkaar kunnen werken. Efficiënte samenwerking leidt tot efficiënte producten, maar nu is in de praktijk net die samenwerking vaak een struikelsteen.

Een voorbeeld. De complexe controlestrategie voor een lange-afstandsdrone moet worden uitgevoerd op een krachtig embedded platform. De ontwikkelaar van de controller moet afstemmen met de embedded ingenieur zodat de controller optimaal kan blijven werken en tegelijk op het beste platform kan worden gerealiseerd. Ook moet bekeken worden of de grote datastroom op het platform verwerkt moet worden of eerder in de cloud. Tegelijk moet de  mechanisch ontwerper steeds de laatste info hebben over de dimensies en gewichten van de gekozen componenten en zal hij tegengas geven wanneer bijvoorbeeld het totale gewicht te groot wordt of wanneer er niet voldoende plaats meer is om alle componenten in de drone te kunnen integreren.

Dit kleine voorbeeld laat duidelijk zien hoe sommige keuzes binnen één team net aanleiding geven tot overwegingen binnen andere teams. Om snel tot een goed product te komen moeten verschillende disciplines op een efficiënte manier samenwerken.

Multidisciplinair ontwerp stuit vaak op volgende problemen:

  • Door suboptimale communicatie tussen de verschillende teams gaat er informatie verloren of wordt informatie niet doorgegeven waardoor er met verkeerde en inconsistente data wordt gewerkt.
  • Binnen een discipline worden keuzes gemaakt zonder te kijken naar de eventuele negatieve impact op andere disciplines.
  • Elke deel wordt afzonderlijk optimaal ontworpen maar dit kan leiden tot een niet-optimaal overal-all design.

Om tot een goed multidisciplinair ontwerp te komen, geven sommige bedrijven actief aan dat ze ondersteunende methodes nodig hebben. Daarom definieert Flanders Make een strategisch onderzoeksproject dat inzet op volgende aspecten:

  • Methodes die de verbanden tussen de disciplines in kaart brengen en formaliseren
  • Methodes om snel te controleren dat iedereen met dezelfde data aan het werken is om inconsistenties te vermijden
  • Sensitiviteitsanalyses opstellen zodat kan worden nagegaan wat de impact van een verandering is voor alle disciplines en voor het volledige ontwerp
  • Multidisciplinaire optimalisatiemethodes om tot het optimale over-all design te komen

Herkent u deze ontwerpvragen? Wilt u uw ontwerpproces efficiënter maken? Dan kunt u door deelname aan de gebruikersgroep van dit SBO-project de resultaten van dichtbij volgen en zelfs met uw eigen kleine validatiecase ondervinden hoe de projectresultaten voor uw bedrijf voordelig kunnen zijn.

Bij interesse kunt u contact opnemen met petra.vanmulders@euka.flandersmake.be

Pin It on Pinterest