Mobiel labo voor luchtkwaliteitsmeting & sampling

Projectinformatie

2. In conceptfase

Projectpartners privé: HAVIQ (voorheen Trinova)
Projectpartners kennisinstellingen: UCLL
Projectduur: niet van toepassing

Samenvatting

  • Dynamisch en realtime meten van de luchtkwaliteit d.m.v. sensoren verbonden aan een drone. Deze sensoren kunnen pollutie meten (geen aroma’s) zoals VOC, Ozon,  NO2, SO2, fijn stof, Dioxine en eventueel ook straling (m.b.v. een Geigerteller)
  • Staalname van lucht op moeilijk bereikbare plaatsen. Dit vereist andere instrumenten dan het direct meten: een carrousel van buisjes die met lucht gevuld kunnen worden. Via een plug & play systeem moeten de verschillende instrumenten snel onderling verwisseld kunnen worden. De stalen kunnen in een mobiel labo worden geanalyseerd. Dit biedt de mogelijkheid om verschillende deeltjes in de lucht te benoemen en kwantificeren.

Voordelen

  • Deze oplossing biedt een dynamische realtime variant op ‘Curieuze Neuzen’. Het voordeel daarvan is dat pieken in de concentratie van pollutie gedetecteerd kunnen worden. Bij de vaste sensoren van ‘Curieuze Neuzen’ worden gemiddelden over een langere periode genomen, maar dat zegt niets over eventuele piekmomenten.
  • De oplossing op een drone biedt de mogelijkheid om metingen te doen op voor mensen moeilijk bereikbare of gevaarlijke plaatsen.

Toepassingen

De toepassing kan o.a. worden ingezet om de pollutie als gevolg van industriële activiteit te meten of meer bepaald: men kan het verschil in pollutie meten tussen de situatie voordat een bepaalde maatregel is genomen en erna. Daarnaast zijn er toepassingsmogelijkheden in de haven bij het meten van straling of pollutie in en rond containers of schepen

Pin It on Pinterest