Efficiënt opsporen van lekken met nieuwe software

Projectinformatie

1. In ideefase

Initiator: Flanders Make
Contact: Petra.VanMulders@euka.org
Project type: ICON
Toepassingsgebieden: (petro)chemische industrie, havens, brandweer, …

Samenvatting

Flanders Make wil nieuwe software ontwikkelen voor autonome voertuigen (rijdend, vliegend, varend) om efficiënter lekken op te sporen. Met behulp van deze software en de juiste sensoren op het autonome voertuig kan de bron van een lek snel opgespoord worden aan de hand van source tracing algoritmes. Op die manier wordt de bron van geurhinder of de oorzaak van verhoogde metingen sneller opgespoord en kan er actie ondernomen worden.

Idee omschrijving

Doelstelling: Efficiënt opsporen van lekken met nieuwe software 

Doelgroepomschrijving:

  • Bedrijven of overheden die giftige gassen willen traceren en in kaart brengen.
  • Bedrijven die autonome voertuigen willen uitrusten met source tracing
  • Bedrijven die sensoren produceren die geïntegreerd kunnen worden op autonome voertuigen en real-time metingen kunnen doen tijdens het traject.

Gedetailleerde omschrijving:

Veiligheid en gezondheid van mens en omgeving is een kernwaarde voor de maatschappij. Het snel kunnen traceren van giftige stoffen of gaslekken is hierbij essentieel, vooral in grote industriegebieden of in dichtbevolkte gebieden. Vandaag worden sensoren vaak op vaste plaatsen geïnstalleerd en is de oorzaak van verhoogde metingen niet of moeilijk te achterhalen. Daarnaast is het zeer arbeidsintensief om een lek of de bron van een gaswolk manueel op te sporen. Bovendien kan de opsporing van lekken bemoeilijkt worden door turbulente omgevingsfactoren zoals wind of sterke stromingen. 

Flanders Make wil source tracing algoritmes ontwikkelen voor het opsporen van lekken en het detecteren van de bron waarbij rekening gehouden wordt met turbulentie. Het ultieme doel is om autonome voertuigen uit te rusten met deze nieuwe software die de trajectplanning aanpast op basis van de metingen om de bron van een lek snel op te sporen. Hiervoor zal er gebruik gemaakt worden van zowel de state of the art technieken zoals anemotaxis en fluxotaxis, statistische analyse, reinforcement learning en – indien relevant – zal ook de informatie van verschillende voertuigen gecombineerd worden om sneller de bron van een lek te vinden.

De ontwikkelde algoritmes zullen ook toegepast kunnen worden voor omgevingsmonitoring waarbij de voertuigen zelf het optimale traject plannen aan de hand van de metingen door een afweging te maken tussen hoge resolutie (veel detail) en een volledige overzicht (minder detail) van de omgeving. Deze metingen resulteren dan in kaarten met meer detail in de relevante zones.

Wat we kunnen:

Flanders Make heeft ervaring met het ontwikkelen van software voor autonome voertuigen, in het bijzonder wat betreft:

  • Objectdetectie en -perceptie
  • Navigatie
  • Lokalisatie (indoor en outdoor)
  • Computer vision/AI

Wat we nog zoeken:

  • Bedrijven/overheden/sectoren die geïnteresseerd zijn in het toepassen van dit idee
  • Technologiebedrijven of kennisinstellingen met ervaring in sensoren voor het detecteren van gassen, lekken, chemische stoffen, …
  • Dronebedrijven die geïnteresseerd zijn in de integratie van de source tracing software

Interesse?

Heb je zin om dit idee te helpen realiseren en wil je graag uit eerste hand de ontwikkeling van de traceringssoftware opvolgen? Neem dan zeker contact op via info@euka.org.

Pin It on Pinterest