Op 17 oktober 2019 ging Netwerk Brandweer, in samenwerking met Vias Institute en EY, tijdens een hackathon in Antwerpen op zoek naar de applicaties van de toekomst voor brandbestrijding.

“Toekomstvisie Brandweer 2030” is een programma van de Belgische brandweerkorpsen, waarbij wordt gekeken naar opkomende technologieën en innovaties en hoe deze kunnen worden toegepast ten behoeve van burgers in het hele land. Het doel van de hackathon was om de brandweer toekomstbestendig te maken en voor te bereiden op de dag na morgen.

Gedurende 24 uur kregen teams van startups, scaleups, bedrijven en studenten de mogelijkheid om samen te werken en digitale en innovatieve oplossingen te creëren die relevant zijn voor de brandweer op gebied van Smart Buildings, Smart Mobility of Smart Fire Service. Een divers en toegewijd team van experts en coaches hielpen tijdens het proces. Na het hacken, werden de voorstellen gepresenteerd aan een gemengde jury van experts.

De uiteindelijke winnaar zal het eindproduct op 19 november voor een internationaal publiek mogen voorstellen op de ISES conferentie.  Dit International Safety Education Seminar brengt deelnemers van verschillende landen bij elkaar om hun ervaringen omtrent veiligheid uit te wisselen.

Pin It on Pinterest