Op donderdag 4 mei 2023 opende Flanders Make zijn deuren in Leuven voor de COOCK demonstratie dag. Tien COOCK projecten, gefinancierd door VLAIO, werden er voorgesteld. Deze projecten hebben als doel de brug te maken tussen onderzoek en industrie, met als voornaamste doelgroep het ondersteunen van kleine- en middelgrote bedrijven. Bezoekers kregen de unieke kans om de innovatieve projecten te bezichtigen in de vorm van presentaties en demo’s. In dit artikel overlopen we de getoonde demo’s en geven we extra duiding over de ontwikkelde technologieën.

Tijdens deze demodag werd o.a. het OpsDrone-project voorgesteld. Deze COOCK focust op de drempelverlaging voor het ontwikkelen van operationele diensten met dronebeelden voor de agrofood sector. Voor 5 use cases binnen de agrofood worden tools en workshops aangeboden om inzicht te geven in alle technische en economische aspecten. De zaadveredelaars werden als specifieke sector uitgelicht, waarvoor de business case template en technische functionele workflow werden gepresenteerd. Andere sectoren worden behandeld in de daar voorziende inspiratieworkshops (zie onderaan Nieuwspagina OpsDrone).

In de business cases worden verschillende kosten en baten in kaart gebracht van dronediensten die potentieel een meerwaarde kunnen bieden voor de verschillende sectoren. Voor zaadveredelaars is zo’n potentiële dronedienst het tellen van opkomende planten (zaailingen), waarbij verschillende cultivars met elkaar worden vergeleken op basis van hun vitaliteit onder bepaalde condities (vb. droogte). Cultuurvariëteiten met de gewenste eigenschappen kunnen erna geselecteerd worden en vermarkt. Kosten en baten van een telling o.b.v. drone data versus een manuele telling worden in de business case berekend. Hierbij worden dan nog drie scenario’s met elkaar vergeleken, met name:

  • In-house: de zaadveredelaars kiezen zelf om te investeren in een drone, sensor, software en voorzien personeel (piloot, data-analist).
  • Rental: zelfde scenario als in-house, maar men omzeilt de hoge investeringskosten van de drone en de sensor door deze enkel te huren op de momenten dat ze vereist zijn.
  • Outsourced: de zaadveredelaars schakelen een extern gespecialiseerd drone service bedrijf in voor de vluchtuitvoering en data-analyse en maken op basis van hun resultaten adviezen of producten voor hun business.

 

In de functional workflow worden verschillende stappen in planning (coördinator), vluchtuitvoering (piloot), analyse (data analist/verwerker) en actie (eindgebruiker) in detail besproken. In het stappenproces worden de reeds bestaande software tools (al dan niet opensource) gepresenteerd om dit stappenplan te realiseren. VITO heeft al jaren ervaring met de zaadveredeling software en heeft vele van deze tools ingebouwd in hun software platform MAPEO. Voor andere sectoren van de agrofood doelgroep is een gelijkaardige functional workflow uitgewerkt en werd er bekeken of de nodige software tools al reeds bestaan of nog ontwikkeld moeten worden.

Verder werd ook de 100MP camera als één van de technische bouwstenen gepresenteerd. Deze camera laat toe om zeer hoge resolutie beelden te nemen van gewassen, zonder dat de drone veel lager tegen het gewas moet vliegen. Dit detail niveau laat toe om algoritmen te trainen die ziekten, plagen, onkruiden, aren en andere objecten in het veld te detecteren op basis van convolutional neural networks (type van artificiële intelligentie).

Ten slotte werd ook de spuitfunctionaliteit een DJI Agras T10 spuitdrone gepresenteerd. Spuitdrones worden al volop gebruikt in China, Brazilië en Amerika en lijken nu stilaan hun intrede te maken in Europa. Mogelijke toepassingen van spuitdrones zijn het zeer gericht gaan toedienen van mestkorrels en gewasbeschermingsmiddelen (enkel waar nodig) of het gaan toedienen van deze middelen op zeer ontoegankelijke plaatsen (vb. wijngaarden op hellingen, waar een traditioneel spuittoestel er niet bij kan). De efficiëntie in het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen van de DJI Agras T10 drone wordt momenteel op ILVO nog onderzocht, waarbij de drift, spuitpatroon en indringing in het gewas gemeten wordt en vergeleken met conventionele spuittoestellen.

De demodatasets, alsook de functionele workflows en presentaties worden beschikbaar gesteld voor iedereen die zich registreert voor het OpsDrone project. Daarnaast krijgen geregistreerde deelnemers toegang tot presentaties, business cases en andere projectresultaten in het kader van OpsDrone. Voor wie verder graag op de hoogte blijft van het OpsDrone project en de nieuwe events/workshops kan de groepspagina volgen. Er komen binnenkort nog enkele workshops aan:

Voor vragen over dit project kan u contact opnemen met Dries Raymaekers, VITO (dries.raymaekers@vito.be, +3214336843) of Sid Mahapatra, Flanders Make (sid.mahapatra@flandersmake.be, +3216910645).

 

Pin It on Pinterest