Op 5 december kwamen de deelnemers van de reeks ikinnoveer-workshops voor een laatste keer samen in het kader van deze sessies. Plaats van het gebeuren was IMEC, wat voor de borrelende ideeën en aankomende business plannen een logische partner zou kunnen zijn bij de ontwikkeling of integratie van nieuwe dronetechnologie. IMEC staat erom bekend toonaangevend te zijn op het gebied van hyperspectrale camera’s, sensoren en batterijen.

Bekijk hier de foto’s van alle sessies: sessie 1sessie 2sessie 3.

Tijdens de vorige sessies op 7 november en 21 november werden een aantal concrete drone business cases door een zestal groepen verder uitgewerkt tot een werkbaar concept. De bedoeling was om te komen tot concepten die zouden kunnen leiden tot een haalbaarheidsstudie, een onderzoeksprojecten, een spin-off of een nieuwe startup.

Op 5 december werd het slotakkoord gegeven bij IMEC, tijdens een sessie waarbij een aantal groepjes concreet rond de start van hun project vergaderden en andere nog een keuze moesten maken voor één van de eerder geformuleerde business modellen.

Voor de aanwezige piloten die niet aansloten bij een bestaand project werd er door Eveline Borgermans van ikinnoveer een uiteenzetting gegeven over hoe ze een duurzame(re) positie in de markt kunnen veroveren: thema’s die aanbod kwamen: prijszetting en verdienmodellen, differentiatie vs. specialisatie, de techniek van Customer Journey Mapping om het verschil te maken in de ‘relatie-opbouw met de klant’. Er werd ook gekeken naar de rol van de piloot in de waardeketen van een dronebedrijf: alleen piloot zijn is vaak niet genoeg. Ook het belang van samenwerking werd sterk benadrukt.

Dit zijn de ideeën die besproken werden:

Verfdrone
Deze groep, met als probleemeigenaar en trekker het anti-corrosie bedrijf IRIS is al ver gevorderd. Een veelbelovend innovatief ontwikkelingsproject zit in de steigers! Het Innovatiecentrum zal deze groep verder begeleiden.

Vogelverschrikdrone
De groep, getrokken door motorbouwer Maxxon Motors, moest tijdens de laatste sessie een keuze maken voor een business model en de te ontwikkelen drone. Er werd uiteindelijk gekozen om twee drones te ontwikkelen in een hybride business model (met dienstenverlening én verkoop).

Gewassenmonitoringdrone
Deze groep moet nog aftoetsen voor welke business cases (detecteren van ziekte, droogte, tellen van groenten, vee, …) er voldoende vraag is in de markt. In bijna alle gevallen opteert men om een online platform ter beschikking te stellen voor de klant tezamen met een pakket van diensten dat tegen betaalbare prijs wordt aangeboden aan de landbouw, fruitteelt, veeteelt, … Men overweegt om een aantal cases in een prototype uit te werken en op die manier meer inzicht te krijgen m.b.t. technologie, markt en budget.

Transportdrone voor onherbergzame gebieden
Luc Stevens van Ostec bracht het idee aan van het in te zetten van een ‘long distance drone’ in natuurparken. In de eerste sessie was het niet meer dan een idee, een jongensdroom. Dankzij de bijdrage van Wouter Middel en Kris Rottiers en de openheid van Luc, is dit idee verder uitgekristalliseerd tot op het niveau van een blauwdruk van een businessmodel. In de derde sessie heeft Luc concrete tips en tricks meegekregen om te starten met de uitwerking van een noodzakelijk businessplan.

Calamiteitendrone
Deze groep, getrokken door ondernemer Guy Verhoeven van Skycan, zit momenteel op het niveau van concrete afspraken met overseas bedrijven (drone, sensoren, camera) voor verkoop in België op basis van een procentuele vergoeding op de omzet, waarvan zij de lead zijn. Het kan gaan over verkoop, leasing en kan al dan niet gecombineerd worden met servicepakketten. Doelgroepen zijn de diverse hulpdiensten (politie, brandweer, medisch, civiele bescherming, rescue, …), enz…

Bouwdrone
Deze groep, in de sector waar de drones al veel toepassingen in de praktijk kennen, heeft uiteindelijk enkele waardevolle business cases gedefinieerd. De meest concrete: het bedrijf BitsOfData wil software ontwikkelen om beelden vanuit verschillende bronnen te integreren tot één 3D beeld, ter ondersteuning van BIM gerelateerde processen. Besix en Van Laere hebben interesse voor dit initiatief en willen vanuit een gebruikersgroep meedenken over de integratie van een dergelijk pakket in hun werkzaamheden. Mapix stapt mogelijk in dit project mee om input te geven rond het intelligent positioneren van de drone. Het Innovatiecentrum blijft ook hier ondersteuning verlenen.

Vanaf volgende week komen de projectfiches met meer detail van deze uitgewerkte ideeën online op EUKA.org, hou zeker deze pagina in de gaten: https://euka.flandersmake.be/projecten-in-conceptfase/.

Ook interesse om in de toekomst deel te nemen aan een dergelijk traject? Laat het ons weten via info@euka.org. Neem ook een kijkje op onze projectenpagina’s en geef aan in welke ideeën je interesse hebt en aan welke projecten je financieel en/of inhoudelijk kan meewerken.

Pin It on Pinterest