Op 1 april 2020 organiseerde EUKA / Flanders Make een webinar rond connectiviteit of communicatietechnologieën voor autonome voertuigen of aansturing van machines, een cruciale schakel in veel toepassingen met drones. In dit Drone Tech Blog artikel kon je eerder al lezen over de verschillende communicatietechnieken voor drones. Tijdens deze sessie gingen de sprekers van Flanders Make dieper in op die technologieën, presenteerden de onderzoekers van Flanders Make enkele lopende projecten en de bijhorende onderzoekresultaten en lichtten ze een nieuw onderzoeksproject rond 5G toe. 

Dit evenement kaderde in het de proeftuin-project ‘Drones in de bouw en landbouw’, het COOCK-project ‘Artificieel intelligente autonome drones’, het ICON-project ‘FAMAR’ en het Flanders AI Initiative.

 

Pin It on Pinterest