Op 28 februari 2021 vond de officiële voorstelling van het project Drone Innovations West-Vlaanderen plaats. Dit project is een samenwerking tussen POM West-Vlaanderen, VIVES, VITO, EUKA / Flanders Make, De Blauwe Cluster en VLAIO en heeft als doel de creatie van meerdere dronehubs langs de Belgische kustlijn. Tijdens de voorstelling stelden de partners zichzelf voor en vertelden ze waarom ze meestappen in dit verhaal. Tenslotte kwamen er drie sprekers aan het woord die professioneel actief zijn binnen de sector en het belang van dit initiatief in West-Vlaanderen onderstreepten.

De POM of Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen is de trekker van dit project. Zij levert inspanningen om vanuit beschikbare kennis en expertise het ondernemerschap te bevorderen. Hierbij spelen samenwerkingsverbanden een belangrijke rol. Deze triple helix structuur (overheid – kennisinstellingen – ondernemers) vinden we binnen de POM terug in sectoren waarin West-Vlaanderen bijzondere groeimogelijkheden kent. Dit is ook het geval voor drones. Deze sector is in volle ontwikkeling en omvat een verscheidenheid aan technologieën. Dit gaat zowel over lucht-, grond- als watergebonden toepassingen. En net deze combinatie, verspreid over meerdere locaties, maakt dit project uniek. 

Ontbrekende schakels
Binnen de Provincie West-Vlaanderen werd de nood vastgesteld om deze sector op een gecoördineerde manier te ondersteunen en hiervoor de gepaste kennis en faciliteiten aan te trekken om ze daarna te ontwikkelen en te verankeren met het oog op onderzoek, co-creatie en innovatie. “We willen met het ‘Drone Innovations’-project een antwoord bieden op de belangrijkste remmende factoren en ontbrekende schakels door in te zetten op samenwerking tussen verschillende belanghebbenden die actief zijn in deze sector”, kadert Sven Nachtergaele, coördinator drones bij POM West-Vlaanderen.

“Dit doen we met een gebundeld aanbod aan faciliteiten en expertise, onder meer via een aantal gerichte investeringen. Het is de bedoeling een onderzoeks- en testomgeving te creëren, waar nieuwe dronetoepassingen volop ontwikkeld kunnen worden ten dienste van een veelheid aan sectoren. Resultaten zullen op een zo breed mogelijke wijze gedeeld worden. Zo vormt dit project ook een hefboom naar zij die nog niet actief inzetten op drones.”

Dubbele missie
Samengevat wil men met het project twee concrete doelen waarmaken: de realisatie van test- en demofaciliteiten met bijhorende infrastructuur enerzijds en de organisatie van een aantal innovatie-ondersteunende initiatieven ter bevordering van het professioneel netwerk anderzijds. Om het “Drone Innovations”-project te kaderen binnen een groter, West-Vlaams, Vlaams en zelfs internationaal geheel, werd op initiatief van de POM een platformwerking opgestart om een aantal lokale initiatieven te bundelen.

Partners hierin zijn de stichting TUA West, Ostend DroneHub, MBZ/Haven Zeebrugge en VOKA West-Vlaanderen. Zij onderschrijven de nood om via een samenwerking de dronessector op een gecoördineerde manier te ondersteunen. Dit samenwerkingsverband kreeg de naam “Drone Port West-Vlaanderen”. De realisatie van het “Drone Innovations”-project wordt mede via dit samenwerkingsverband ondersteund.

 

Herbekijk

Pin It on Pinterest