Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft een specifiek kader uitgewerkt voor het gebruik van drones door politie- en hulpdiensten. Met duidelijke regels voor het uitvoeren van vluchten (luchtverkeersregels, voorrangsprincipes, zichtbaarheidsvereisten), strikte voorwaarden voor de bestuurders, minimumvereisten voor de vertrek- en landingslocaties, en registratie in het droneregister. De omzendbrief van Jambon is op 28 maart 2018 in het Staatsblad verschenen en is meteen van toepassing.

Het KB van 10 april 2016 regelt het privaat en commercieel gebruik van drones door burgers. De bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op onze politie- en hulpdiensten. Minister Jambon wil die leemte nu opvullen via een omzendbrief. Zowel de politiediensten als de brandweer en de civiele bescherming zetten immers steeds vaker ‘op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPA)’ in tijdens hun opdrachten. Duidelijke voorschriften over wat kan en wat niet kan zijn dus van fundamenteel belang. Opvallend: heel wat vereisten uit het KB komen in de omzendbrief terug.

Lees het volledige artikel hier: https://bit.ly/2EayvMs

Pin It on Pinterest