Studiedag precisiebemesting

Beredeneerd bemesten is vandaag een van de grootste aandachtspunten binnen de land- en tuinbouwsector. Zowel de sterk gestegen kunstmestprijzen als de striktere bemestingsnormen illustreren duidelijk het belang van precisiebemesting. Plaatsspecifiek bemesten, waarbij op perceelsniveau de dosis wordt gevarieerd a.d.h.v. de actuele bodem- en gewascondities, kan immers de opbrengst van het gewas optimaliseren en de milieu-impact tot een minimum beperken.

De Vlaio LA-projecten ‘WikiLeeks’ en ‘PrecisieMest’ zetten de voorbije jaren dan ook volop in op dit thema. Met behulp van precisietechnologie werd binnen WikiLeeks variabel bemest met kunstmeststoffen op preipercelen. Bij PrecieMest ligt de focus daarentegen op het beredeneerder toedienen van drijfmest, rekening houdend met de variatie in mestsamenstelling en bodemcondities.

Tijdens deze studiedag worden de resultaten van verschillende jaren praktijkgericht onderzoek toegelicht, gecombineerd met demonstraties van machines die een plaatsspecifiek management mogelijk maken.

Programma

  • 09.30 u Welkom met koffie/drankje
  • 10.00 u Persconferentie Fedagrim betreffende de lancering en eerste info over Agribex 2023, gecombineerd met een toelichting over de resultaten van de economische landbouwbarometer 2022.
  • 10.30 u Presentatie PrecisieMest waarbij we illustreren hoe je zicht kan krijgen op de variabiliteit in productiepotentieel binnen jouw percelen en de variabiliteit in mestsamenstelling om drijfmest beredeneerder in te zetten in aardappelen, maïs en gras.
  • 12.00 u Netwerkinglunch met aansluitend machinedemo’s.
  • 13.45 u Gastspreker rond het thema ‘Kunstmestalternatieven in de groenteteelt’.
  • 14.45 u Presentatie WikiLeeks met toelichting over hoe we variatie in bodemkwaliteit en gewasontwikkeling binnen preipercelen in kaart kunnen brengen, inclusief vertaling van deze informatie in plaatsspecifieke bemestingsadviezen via het online platform WatchItGrow.
  • 16.00 u Afsluitende drink

Meer info

Tim De Cuypere, tim.de.cuypere@inagro.be, +32 51 27 32 87

Inschrijven

https://inagro.be/agenda/studiedag-precisiebemesting

Eventpartners

Datum

mrt 07 2023

Tijd

09:30 - 16:30

Meer info

Inschrijven
Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen

Locatie

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen
Karreweg 6, 9770 Kruisem België
Inagro

Organisator

Inagro
Telefoon
+32 51 27 32 00
Email
info@inagro.be
Website
https://inagro.be

Andere organisatoren

Flanders Make
Flanders Make
Telefoon
00 32 11 790 590
Website
https://www.flandersmake.be/nl
VITO
VITO
Telefoon
00 32 14 33 55 11
Website
https://vito.be/nl
Inschrijven
QR Code

Pin It on Pinterest