Op 5 november liep de periode af waarbij openbaar kon gereageerd worden op een ‘draft’-versie van de vernieuwde Europese spelregels voor dronevluchten. De volgende stap is het verwerken van laatste opmerkingen en gewenste aanpassingen zodat de Europese Commissie deze finaal kan opnemen als Europees kader voor alle lidstaten.

EUKA heeft, als belangrijkste industriepartner voor eindgebruikers en aanbieders van drone-technologie, in het kader van deze publieke bevraging het eigen beleidsadvies, waarmee het eerder dit jaar naar buiten kwam, getoetst aan de nieuwe regels. De Vlaamse dronecluster is voorzichtig positief: mits aandacht voor een aantal kanttekeningen, zouden deze regels wel eens voor de nodige ademruimte kunnen zorgen voor de eindgebruikers en innovatoren uit de industrie.

Het beleidsadvies van EUKA (dat tot stand kwam via Boerenbond, FEBETRA, Confederatie Bouw en de Federatie voor Bewakingsondernemingen) kan je hier en hier (franstalige versie) nalezen.

Het antwoord van EUKA als belangrijkste Vlaamse industriestakeholder kan je hier nakijken op de website van de Europese Commissie en hier op de website van EUKA.

De belangrijkste conclusie blijft dat een framework maar zo goed is als de invulling ervan. Daarom blijft EUKA ernaar streven dat de standaard scenario’s, waarvan sprake in de voorgestelde wetgeving, voldoende rekening houden met de specifieke Belgische situatie: een dichtbevolkt land met veel CTR en HTA-zones, die het flexibel uitvoeren van deze industriële scenario’s vaak onnodig zouden kunnen bemoeilijken. Het voorgestelde vehikel van Light UAS Operator Certificate (LUC) zou ook kunnen verweven worden met deze standaard scenario’s om zo het nodige momentum te creëren voor de sectoren die EUKA aanhaalt in het beleidsadvies (landbouw, bouw en inspectie, bewaking en beveiliging en transport en logistiek). Indien er voldoende wordt stilgestaan bij de logische business cases in elk van deze sectoren kan er op korte termijn wellicht voor een win-win situatie gezorgd worden voor zowel bemande als onbemande luchtvaart. En kan onze Vlaamse drone-industrie stilaan het Europese peloton bijbenen.

 

UPDATE van dit artikel op 16/11

Update 1: De tijdlijn voor de implementatie van het Europese kaderwerk is als volgt:

  • 2017: eerste opinion
  • juli 2018: draft 1 van de Europese regels
  • oktober 2018: draft 2 van de Europese regels – geest van tekst zit in de goede richting – juridische hiaten en tegenstellingen dienen nog weggewerkt te worden
  • februari 2019: stemming over regels EASA
  • maart 2019: publicatie European Journal
  • juli/augustus/september 2019: implementatie – timing afhankelijk van aantal factoren – september 2019 worst case (voor de Europese verkiezingen alleszins)

Update 2: Onze interpretatie van het LUC vehikel was nog aan de voorzichtige kant, maar zoals het nu beschreven staat, zou dit de strengste vorm van goedkeuring zijn voor het uitvoeren van drone-vluchten (ondanks de aanduiding ‘Light’). Het zou bedrijven groot en klein, maar zeker ook verenigingen van bedrijven, sectorfederaties, coöperatieven, ed… in staat stellen veel flexibeler te vliegen en hun eigen goedkeuringen te regelen voor het uitvoeren van dronevluchten (mits melding), zodra zij voldoen aan de (strenge) eisen van dat certificaat. Dit biedt opportuniteiten voor verschillende sectoren zoals de bouw, bewakingssector, ed… om zichzelf te organiseren m.b.t. het uitvoeren van bepaalde operaties.

Update 3: Via een nabespreking met onze partners, zijn we tot de vaststelling gekomen dat het goed was dat we voorzichtig positief waren over deze teksten. Er zitten in de tekst een aantal tegenstrijdigheden en juridische hiaten alsook strenge eisen uit de bemande luchtvaart die het potentieel van deze regels teniet zouden doen. Iets wat wellicht niet de bedoeling was, maar wat we bij de finale teksten wel in de gaten dienen te houden. De belangrijkste partners uit de dronewereld, zoals o.a. EUKA, Agoria, Skeyes (het vroegere Belgocontrol), Drone Valley, BeUAS, ed… hebben recent afgesproken om in deze de krachten te bundelen om de industrie-eisen te bewaken.

Update 4: De Europese Commissie heeft op 24 mei 2019 de definitieve Europese regelgeving aangenomen. Dat betekent dat we in juni 2020 overgaan op het nieuwe regime. Er komen 3 categorieën van vluchten: de open, de specifieke en de gecertificeerde categorie. Vooral voor de open categorie, nu de recreatieve dronevliegers, gaat er veel veranderen. Binnenkort moet namelijk elke drone zwaarder dan 250 gram of met een camera aan boord een unieke ID hebben, zodat hij snel geïdentificeerd kan worden door de ordediensten. Voor eigenaars van drones die meer dan 900 gram wegen, komt er een verplicht dronebrevet dat te bekomen is na een theorie-opleiding en examen. Tegen eind juni 2020 moet de regelgeving op nationaal niveau geïmplementeerd zijn. Voordat het zover is moet er nog veel geregeld worden. Download hier de publicaties van de Europese Commissie:

  • technische richtlijnen en categorie-indelingen:  NLENG
  • regelgeving voor operatoren en gebruikers: NL – ENG

Pin It on Pinterest