De kogel is door de kerk: EUKA, het Vlaamse Innovatief Bedrijvennetwerk met als opdracht om de drone-industrie uit Vlaanderen op de wereldkaart te zetten, heeft een structurele samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaamse agentschap voor internationaal ondernemen.

De overeenkomst werd op 3 oktober 2017 ondertekend door Mark Vanlook, voorzitter van EUKA, en Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van FIT, tijdens een officiële ceremonie in het Errerahuis in Brussel. Vlaams minister-president Geert Bourgeois was hierbij aanwezig en bekrachtigde de versterkte samenwerking. Het partnerschap is ingebed in ‘Vlaanderen versnelt!’, de internationaliseringsstrategie van de Vlaamse economie.

EUKA en FIT slaan de handen in elkaar om samen de internationaliseringsplannen van Vlaamse bedrijven nog beter en gestroomlijnder te ondersteunen. Dat zal onder andere gebeuren door in te zetten op de uitbouw van een loket voor het internationaal wetgevend kader. EUKA zal een online informatieplatform uitbouwen dat een up-to-date antwoord moet bieden op tal van vragen over drone-wetgeving, certificering, accreditatie, … in Europa.

Daarnaast wordt er gefocust op de kwalitatieve machmaking voor Vlaanderen in een internationale context. Voor veel Vlaamse bedrijven (eindgebruikers én drone aanbieders) is het erg tijdrovend om inzicht te krijgen in deze internationale markt en daarenboven nog de juiste contacten te detecteren. In dit vraaggedreven werkpakket zal er vooral ingespeeld worden op de ‘ad hoc’ behoeften en opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven. Jaarlijks plannen EUKA en het FIT om verschillende buitenlandse handelsmissies, lerende netwerken en andere kwalitatieve acties op te zetten. Zo hebben EUKA en FIT reeds de handen in elkaar geslagen om eind oktober 2017 met een eerste Belgium-Flanders drone pavilion deel te nemen aan de Commercial UAV Expo in Las Vegas.

EUKA zal tevens een faciliterende rol opnemen voor acquisities en/of buitenlandse investeringen voor Vlaanderen. Zo helpt de cluster ook Droneport te positioneren als belangrijke USP in de Europese markt. EUKA en Droneport vormen een sterke combinatie met internationaal potentieel. EUKA is voor vele (buitenlandse) contacten een (indirect) aanspreekpunt voor Droneport. Het internationaal netwerk van EUKA is omgekeerd een katalysator om buitenlandse bedrijven naar België te acquireren of om bestaande bedrijven in ons land versneld te laten investeren. EUKA kan voor de vele contacten via FIT het aanspreekpunt zijn om leads m.b.t. acquisities/investeringen te kwalificeren en te faciliteren tot nieuwe opportuniteiten voor de Vlaamse bedrijven.

In goed gezelschap

Niet alleen EUKA zal nauwer gaan samenwerken met FIT. Ook 16 andere ondernemersorganisaties, kamers van koophandel, federaties en clusters ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst met FIT om de internationalisering van Vlaamse bedrijven een versnelling hoger te schakelen:

Deze structurele partnerschappen gelden voor de periode 2017-2021. Ze overstijgen de eerdere projectmatige samenwerking en zijn gebaseerd op een gelijk verdeelde cofinanciering tussen de partners en FIT. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van vooraf bepaalde kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). Zo kan de impact van de samenwerking gemeten worden.

Pin It on Pinterest