BSDI, de vereniging die de nationale veiligheidsindustrie vertegenwoordigt, zet in op drones. Ze slaat daarom de handen in elkaar met de Vlaamse Dronecluster EUKA. Beide organisaties willen samen wegen op het wetgevend kader in België, een aantal gerichte events organiseren en een werkgroep in het leven roepen waarbij de industrie kan reflecteren en ervaringen uitwisselen over drone-gebruik.

Alain Quevrin, voorzitter van BSDI: “Via deze samenwerking willen we voor onze veiligheidsindustrie een duidelijke meerwaarde creëren en een hefboomeffect verschaffen voor de drone-bedrijven in België en zo mogelijk ook internationaal.”

EUKA en BSDI zullen samen ijveren voor een beter wetgevend kader voor drone-gebruik in België, sensibiliseringsacties op touw zetten, eindgebruikers uit de industrie helpen navigeren in de complexe drone-markt, bedrijven helpen om met elkaar in contact te komen en andere gerichte acties ondernemen die het dronegebruik moeten bevorderen en vergemakkelijken in de veiligheidsindustrie.

EUKA-voorzitter Mark Vanlook: “We willen de actuele drempels voor de bedrijven van de beide organisaties in de gaten houden. We hebben ook afgesproken dat we samen onderzoeksprojecten zullen opzetten en mekaars preferentiële partner zullen zijn om mekaar te versterken op nationale en internationale beurzen, studiedagen, handelsmissies en andere initiatieven.”

EUKA en BSDI zullen in 2018 een eerste wapenfeit op hun naam schrijven, wanneer ze een gezamenlijke studiedag voor politie, brandweer en de civiele diensten zullen organiseren op Droneport in Sint-Truiden. De eerste gesprekken daarvoor zijn al volop aan de gang. Hou daarvoor zeker de agenda van EUKA in de gaten via www.euka.org/agenda.

Pin It on Pinterest