DroneDivision zag het levenslicht in 2017. Opgericht door een technisch team met jarenlange ervaring in zowel telecom, elektriciteit als thermografie. DroneDivision richtte zich voornamelijk op inspecties op telecom infrastructuur en industrie. Is It A Plane werd in 2018 opgericht met het idee om inspecties in risicovolle industriële omgeving veiliger en efficiënter te maken. “Is It A Plane was meteen het eerste bedrijf in België dat heeft ingezet op een combinatie van dronetechnologie, software ontwikkeling en data analyse”, beweert Stefaan Degryse, co-founder van DroneDivision. “Vanaf de start werden enkele uitdagende projecten binnengehaald. Het resultaat van deze projecten haalde de pers zowel in het binnen- als buitenland.”

Tijdens referentieprojecten van Is It A Plane werd samengewerkt met het DroneDivision team. Al snel werd de complementariteit van beide teams duidelijk. Er was een goede samenwerking, vlotte communicatie, en de bereidwilligheid om van elk project een succes te maken. We ambieerden een gemeenschappelijk doel en deelden dezelfde waardes. Een fusie van DroneDivision en Is It A Plane was in 2020 de volgende stap in een snel evoluerende oplossingsgerichte markt. Zo gaan ze vanaf heden verder onder de naam DroneDivision.

Technologie
Inspecties op hoogte worden vandaag vooral uitgevoerd door mensen, gebruik makend van een ladder, hoogtewerker, schaarlift of via touwtechnieken. Het werken op hoogte betekent een verhoogd risico op ongevallen, is tijdrovend en laat nauwelijks toe om moeilijk of niet bereikbare plaatsen in beeld te brengen. In bepaalde situaties is het zelfs noodzakelijk om de te inspecteren installatie uit dienst te stellen.

Drones zijn het ideale middel om de risico’s m.b.t. werken in de hoogte te beperken. Gebruik makend van de juiste drone sensor kan er op een consistente manier data verzameld worden. Een doordacht plan van aanpak laat toe om vanop een veilige afstand tot het object moeilijk bereikbare plaatsen in beeld te brengen. Nadat de data is verworven start het verwerken en analysereneen rapport op maat van de klant.

“In een eerste fase wordt samen met de klant de menselijke interpretatie van het verwerkingsproces in kaart gebracht. Eenmaal we goed begrijpen wat de klant wenst te zien of gerapporteerd krijgen, wordt een algoritme ontwikkeld”, vertelt Degryse. “Dit algoritme is in staat om op een geautomatiseerde manier data te analyseren. Zo wordt tijdrovende menselijke interpretatie zoveel mogelijk gereduceerd.”

In een volgende fase wordt de volledige flow van drone datacaptatie over analyse tot rapportering geautomatiseerd tot één geheel. “De ‘vliegende robots’ van DroneDivision maken het mogelijk om de bedrijfsprocessen van klanten aanzienlijk te verbeteren en te digitaliseren. We vliegen onze klanten het industrie 4.0 tijdperk.”

Focus
Het hoofddoel van DroneDivision is inspecties uitvoeren op kritische infrastructuur. Kritische infrastructuur is een ruim begrip, maar de reeds ontwikkelde algoritmes en automatisatie zijn vooral gericht op vijf grote thema’s: hoogspanning, telecom, infrastructuur, hernieuwbare energie en milieu. “Inspectie op hoogspanning en telecom vereist een doorgedreven technische kennis. De dronevlucht is maar een onderdeel van het volledige proces van data captatie tot rapportering. Voor onze klanten in hoogspanning en telecom werd een volledig geautomatiseerd proces ontwikkeld om vanuit drone data anomalieën te detecteren.”

De informatie komt terecht in een gedetailleerd rapport, dat essentiële informatie bevat over de actuele toestand van de infrastructuur, weergegeven in een digital twin. Tevens werd een systeem ontwikkeld om millimeter nauwkeurig te meten. Dit maakt het mogelijk om slijtage van verschillende op een mast exact op te volgen. Zo krijgt de klant niet alleen een gedetailleerd rapport met alle anomalieën, maar ook een volledig overzicht van de te vervangen op een mast.

“Het potentieel van deze in-house ontwikkelde technologie werd snel opgepikt door de verschillende corporate klanten actief in deze sectoren”, vervolgt Degryse. “Kostenbesparing t.o.v. hun huidige manier van werken werd beloond met enkele lange termijn contracten voor inspecties in binnen -en buitenland. De afdeling infra is gespecialiseerd in fotogrammetrie voor infrastructuurwerken en inspecties op beton (bruggen, wegen, gebouwen). Voor infrastructuur leveren we operationele ondersteuning en gespecialiseerde software m.b.t. landmeetkunde (fotogrammetrie).”

Inspectie van beton
Om een duidelijk zicht te krijgen op de noden, wensen en kosten van een beton inspectie werd beslist om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Via deze haalbaarheidsstudie werd niet alleen de noodzaak van nieuwe technieken m.b.t. het inspecteren van bruggen, wegen en gebouwen duidelijk, maar ook de nood aan een efficiëntere en meer kostenbesparende manier van werken. “Tijdens een intensieve periode van data acquisitie zijn we erin geslaagd om een algoritme te trainen op specifieke beton-technische problemen.”

Het algoritme stelt DroneDivision in de mogelijkheid om verschillende anomalieën op te sporen, te segmenteren, te lokaliseren en te rapporteren. Op basis van de data en feedback van de eerste klanten wordt het algoritme extra robuust gemaakt. In de markt van hernieuwbare energie is DroneDivision vooral actief in het monitoren van PV installaties. Het uitzonderlijke mooie weer van 2020 bracht de teller op meer dan 500.000 geïnspecteerde zonnepanelen. Zo werd o.a. in opdracht van Engie het grootste zonnepark van Europa (Kristalpark te Lommel) geïnspecteerd, en weergegeven in een digitaal portaal.

Meting van luchtvervuiling
En last but not least is er de afdeling milieu. In opdracht van het departement omgeving van de Vlaamse overheid heeft DroneDivision in 2020 een beleidsvoorbereidende studie uitgevoerd m.b.t. het gebruik van drones voor omgevingshandhaving. Verschillende innovatieve remote sensing technieken werden in deze studie opgenomen en vergeleken met de klassieke meetmethodes. In samenwerking met partner Olfascan werd een nieuwe techniek ontwikkeld om real time luchtemissiemetingen uit te voeren met een drone uitgerust met labo.

Deze techniek laat toe om op een snelle, efficiënte en veilige manier metingen uit te voeren, ook op plaatsen die moeilijk of niet bereikbaar zijn met klassieke meetmethodes. Tot 5 sensoren per vlucht kunnen real-time doorsturen naar een grondstation. Deze metingen geven belangrijke informatie over luchtkwaliteit. Hiermee kan de de bron van vervuiling opgespoord worden, de dispersie weergegeven worden en chemische compositie of afzonderlijke componenten in een groot gebied (haven/ industrie) in kaart gebracht worden. Het resultaat is een uitgebreid rapport met beleidsbepalende voorstellen.

Toekomst
“De toepassingen voor drones evolueren razendsnel’, vindt Degryse. “Drones laten vandaag toe om problemen waar al jaren geen praktisch inzetbare oplossing was, op te lossen. De drone wordt meer en meer een tool, een middel om snel en efficiënt inzichten te bekomen. Het rijpingsproces is de voedingsbodem voor tal van gevestigde bedrijven die stilaan inzien wat de drone voor hen kan betekenen en eigen operationele drone teams inschakelen in hun bestaande bedrijfsvoering. Enig minpunt is het enge wetgevend kader en de trage adaptatie van de regelgeving binnen de verschillende geozones. Zo komen bedrijven met eigen drone teams al snel aankloppen bij specialisten zoals DroneDivision.”

Een tip voor bedrijven die eerder een negatieve ervaring hebben gehad: “Neem eens contact op met een professionele operator zoals DroneDivision. U zal versteld staan van de mogelijkheden die ook voor u relevant zijn. De drone is namelijk geen droom en we zijn er rotsvast van overtuigd dat we ook voor uw bedrijf efficiëntiewinst of nieuwe opportuniteiten kunnen creëren”, beweert Degryse.

DroneDivision is nu helemaal voorbij de opstartfase. Met een complementair team van experten erkend door de markt zagen ze hun groei dwars doorheen de COVID-19 crisis verder accelereren. “Met een mooie portfolio van klanten, schaalbare oplossingen en lange termijncontracten op zak is het tijd voor de volgende stap in ons groeiverhaal. Dit jaar wordt extern kapitaal opgehaald. Dit moet ons in staat stellen om onze oplossingen versneld bij een breder uit te rollen. DroneDivision blijft ook op zoek naar nieuw talent om te helpen het volgende hoofdstuk van dit succesverhaal te schrijven. De innovatie honger is immers nog lang niet gestild”, besluit Degryse.

Pin It on Pinterest