Dr. ir. Bart Theys, verbonden aan de Katholieke Universiteit van Leuven, werkt momenteel druk aan zijn nieuwste project. Drone-Benchmark moet het referentiepunt worden voor drone-vergelijkingen. Met behulp van enkele nieuwe tools kunnen gebruikers eenvoudigweg de beste drone vinden voor de geplande opdracht.

“Het begon eigenlijk met de stortvloed aan vragen die ik kreeg over wat nu de beste drone was om een bepaalde opdracht uit te voeren.”, vertelt dr. Theys. “Vaak moest ik het antwoord schuldig blijven.” Dat verandert nu. Met de website wil dr. Theys drone-piloten helpen om het beste toestel te selecteren voor de uit te voeren opdracht. Om dat mogelijk te maken steunt de website op een zelf-aangelegde databank. “Die databank is momenteel nog beperkt tot de populairste toestellen, al zal daar in de toekomst verandering in komen.”

Om de technische vergelijking, en missie-planning die de website aanbiedt mogelijk te maken, zijn er drie methoden om data te verzamelen. Drone-Benchmark test bij de eerste methode zelf de drones uit. “Dat gebeurt door bepaalde patronen te vliegen, rekening houdend met verschillende gewichten, windsnelheden, en batterijen.” legt dr. Theys uit. “Met behulp van eigen procedures vergelijken we drones op een zo effen mogen vlak.”

Een andere methode gebruikt computersimulaties om de reële dronecapaciteiten in te schatten. Dat model gebruikt verschillende bekende datapunten, om daarna de ontbrekende specificaties in te schatten. Zo kunnen de vluchtkarakteristieken van de drones geëxtrapoleerd worden. “Om aan voldoende data te geraken, rekenen we op de hulp van de drone-piloten. Met behulp van hun flight logs kunnen we heel wat van die essentiële data verzamelen.”

Tenslotte kijkt Drone-Benchmark ook naar wat de fabrikant zegt. “Al nemen we hen niet op hun woord.” waarschuwt dr. Theys. “We gebruiken de door de producent aangeleverde specificaties, en steken die in ons model. We vergelijken dan alreeds gekende toestellen met het nieuwe, waarna we een vrij nauwkeurige inschatting kunnen maken van de vluchtkarakteristieken van de nieuwe drone. Door die vergelijking te maken kunnen we bovendien overdreven optimistische specificaties van fabrikanten relativeren.”

Drone-Benchmark is momenteel een demonstrator. Gehoopt wordt dat er volgend jaar een spin-off bedrijf van het onderzoek kan worden opgericht.

Pin It on Pinterest