Dronepiloten die professioneel actief zijn, moeten vaak heel wat administratie in orde brengen om volgens de wettelijk opgelegde normen te opereren, zeker bij hoog risicovluchten die in de ‘specific’ categorie vallen. Diverse softwareontwikkelaars bieden daarom tools aan om het leven van dronepiloten een stuk eenvoudiger te maken, althans op vlak van alles wat met wetgeving te maken heeft.

Wie met een zwaarder toestel dichtbij mensen wilt vliegen of wie bijvoorbeeld een opdracht in gecontroleerd luchtruim wilt uitvoeren, komt bijna altijd in de ‘specific’ categorie terecht van de nieuwe Europese dronewetgeving en moet naast de toelating voor de vlucht ook een operationele toestemming van DGLV ontvangen, zowel bij een SORA als een PDRA. Op datum van 28 mei 2021 zijn door het DGLV 183 actieve verklaringen onder het Belgisch standaardscenario afgeleverd en 5 exploitatievergunningen. Het gaat dan over 2 vergunningen op basis van een SORA en 3 PDRA’s.

Als er niet wordt voldaan aan de voorwaarden van een standaardscenario, is de kans groot dat er zo’n risico-analyse opgesteld moet worden. Omdat elke risicoanalyse uniek is aan iedere situatie, bestaat hiervoor geen gouden formule of standaard template. Onderstaande tools gebruiken de SORA-methodologie om snel en eenvoudig zo’n risico-analyse op te stellen op basis van een aantal ingegeven parameters.

 

1. AirHub

Met de online SORA Tool van AirHub’s kunnen drone-operators eenvoudig hun risicobeoordeling uitvoeren voor operaties in de specifieke categorie en een vergunning of ontheffing aanvragen bij hun CAA. Het toepassen van de Specific Operations Risk Analysis (SORA) kan een uitdaging zijn. AirHub’s slimme online SORA Tool stelt drone-operators in staat om snel de Ground Risk Class (GRC) en Air Risk Class (ARC) voor hun missie te bepalen en helpt bij het definiëren van het toepasselijke Specific Assurance en Integriteitsniveau (SAIL). Het algoritme voorziet operators van de juiste informatie op het juiste moment en navigeert deze proactief door alle stappen in de SORA.

De SORA Tool biedt drone-operators een aangepast rapport met alle operationele veiligheidsdoelstellingen en aanvullende vereisten die van toepassing zijn op hun drone-operatie en ondersteunt operators bij het voldoen aan de vereisten voor hun crew, operationeel handboek, drone, services en apparatuur. Operators kunnen ondersteunende documentatie en referenties bijvoegen en vervolgens eenvoudig een operationele autorisatie of ontheffing aanvragen bij hun lokale autoriteiten.

De online SORA Tool van AirHub heeft een gratis basisversie, die toelaat om alle stappen van de SORA te doorlopen. Voor meer geavanceerde opties zoals een UTM connection of team management kan je upgraden naar een betalende versie.

Link: https://www.airhub.app/online-sora-tool

 

2. AirSure

EuroUSC biedt diensten en software aan om het leven van dronepiloten een stuk eenvoudiger te maken, althans op vlak van alles wat met wetgeving te maken heeft. Het van oorsprong Londens bedrijf met hoofdkantoor in Nederland en twee vestigingen in Vlaanderen (op Droneport en in Alsemberg) verzorgt in de eerste plaats technische keuringen van drones om de luchtwaardigheid te controleren. Vanuit deze expertise groeide het besef dat de nieuwe regulering vrij complex is, en er een noodzaak was aan eenvoudig te doorlopen software die operatoren in staat stelt om zelf een SORA op te stellen. Het bedrijf ontwikkelde daarom AirSure, een tool voor de creatie en validatie van een SORA risico-analyse binnen de categorie Specific.

Als er niet wordt voldaan aan de voorwaarden van een standaardscenario, is de kans groot dat er een risico-analyse opgesteld moet worden. Omdat elke risicoanalyse uniek is aan iedere situatie, bestaat hiervoor geen gouden formule of standaard template. Daarom heeft EuroUSC heeft de SORA-methodologie gebruikt voor de ontwikkeling van een digitale tool die dronepiloten ondersteunt om snel en eenvoudig zo’n risico-analyse op te stellen op basis van een aantal ingegeven parameters.

EUKA-leden genieten 25% korting op software van EuroUSC Benelux.

Link: https://sora.airsure.nl

 

3. SAMWISE

SAMWISE, de tool ontwikkeld door EuroUSC Italië, vervangt geen formele risicoanalyse, maar faciliteert de toepassing van de SORA-methodiek. In eerste instantie voert SAMWISE een snelle voorlopige haalbaarheidsanalyse uit. Daarna beoordeelt het, volgens de SORA-methodologie, het intrinsieke risico van het operationele scenario en biedt het ook een lijst met mitigaties die de exploitant mogelijk wil implementeren. Vervolgens presenteert SAMWISE, in overeenstemming met het uiteindelijk berekende risiconiveau (SAIL in SORA-termen), de lijst met vereisten waaraan de exploitant moet voldoen om de veilige uitvoering van de UAS-operatie te garanderen. Ten slotte verzamelt het alle informatie en materiaal die nodig zijn om aan te tonen dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en bereidt het de formele aanvraag voor die bij de autoriteit moet worden ingediend.

Met andere woorden, SAMWISE ondersteunt de voorbereiding van de volledige veiligheidsbeoordeling en biedt stapsgewijze begeleiding door het proces. Het gebruik van SAMWISE is tijdbesparend en kosteneffectief. Het vermindert de tijd die nodig is om een ​​volledige risicobeoordeling uit te voeren en op CAA-niveau kan het evaluatieproces worden geautomatiseerd. SAMWISE vermindert ook de middelen die nodig zijn om een ​​veiligheidsbeoordeling voor te bereiden.

SAMWISE heeft een gratis versie, maar in die versie is het niet mogelijk om het finale rapport te downloaden. Je kan dan upgraden naar een van de 3 betalende formules.

Link: https://www.online-sora.com

4. Drone Standards Information Portal (AW Drones)

Veeleisende operaties in de categorie Specifiek vereisen in feite dat de operator een hoog niveau van integriteit waarborgt. Normaal gesproken vereisen deze de toepassing van een specifieke, op consensus gebaseerde industriestandaard. Daarom moeten UAS-exploitanten door de industrie erkende normen identificeren om te voldoen. Helaas maakt het gebrek aan duidelijke richtlijnen over welke technische normen de UAS-exploitant moet gebruiken, het moeilijk om de normen te identificeren die van toepassing zijn op een bepaalde beperking. Daarnaast bestaan ​​er veel standaarden voor het UAS-domein, maar het is niet duidelijk welke de autoriteit erkent. In dit verband heeft het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie AW-Drones gefinancierd om het lopende regelgevingsproces voor civiele drone-operaties te vergemakkelijken. AW-Drones stelt een reeks technische normen voor en valideert deze om te voldoen aan de bestaande regelgeving voor drone-operaties. Uiteindelijk zal het project de implementatie van een coherent en interoperabel normalisatiekader vergemakkelijken.

In 2019 richtte AW-Drones zich op standaarden die geschikt zijn om aan te tonen dat wordt voldaan aan de eisen die zijn vastgelegd in de SORA-methodiek. In 2020 richt het project zich op het harmoniseren van de standaarden met betrekking tot de eisen die worden gesteld vanuit het UAS Verkeersmanagement (UTM of U-Space) perspectief. In het bijzonder analyseert AW-Drones de door SORA voorgestelde mitigatiestrategieën en de beschikbaarheid van gerelateerde ondersteunende standaarden.

Link: https://standards.aw-drones.eu

 


Ken jij nog andere handige tools? Laat het ons dan zeker weten via info@euka.flandersmake.be!

Pin It on Pinterest