Dit voorjaar werd het ESF project ‘Ervaringsuitwisseling tussen de Drone Industrie en de Bouw-, Landbouw- en Veiligheidssector’ afgesloten. Tijdens het project sensibiliseerde en matchte EUKA samen met Hogeschool PXL diverse bedrijven binnen de drone-sector, en andere sectoren zoals de bouw en landbouw, om nieuwe competenties te behalen die noodzakelijk zijn binnen de drone industrie.

Werknemers en zelfstandigen uit een 15-tal bedrijven werden aan elkaar gematcht om tijdelijk mee te draaien in een ander jobcontext, waarbij diverse kennisdomeinen aan bod kwamen:

  • Dataverzameling binnen groenteteelt (multispectrale beelden), verwerking dronedata
  • Landmeetkundige bepaling van referentiepunten en nauwkeurigheid, opzet van meting
  • Verwerken van beelden met behulp van fotogrammetrie, volledige traject, inclusief software training
  • Mogelijkheden en uitdagingen thermale en multispectrale camera’s
  • Toelichting bij mogelijkheden met drones binnen de fruitteelt
  • Indienen van projectaanvragen en toelichting van mogelijkheden voor KMO’s
  • Montage en demontage van drones
  • Instellingen, herstelling en onderhoud van drones
  • Aandachtspunten bij het opmaken van een inspectierapport in de bouw

Omwille van de coronacrisis was het niet evident om het switch-netwerk in 2020 verder vorm te geven. Er werd veel tijd gestoken in het warm houden van het concept, het mobiliseren van de deelnemers die zich reeds engageerden, en daarnaast bleven we sensibiliseren. Bovendien gingen we meer inzetten op netwerken als troef, waardoor we grotere organisaties aantrokken om deel te nemen. Ondanks de corona-crisis konden we nog een aantal nieuwe partijen overtuigen om in te stappen in het project, en de switches die ontstonden werden mooie cases.

Naast het verwerven van nieuwe kennis en diverse vaardigheden ‘on the job’, konden de deelnemers dus tegelijkertijd hun netwerk verruimen en zich laten inspireren door nieuwe inzichten. Piet Leyden van Argeye Drone Solutions getuigt: “Dankzij het project krijg je een speelveld aangeboden waarbinnen je volop kan testen en leren, waardoor de leercurve sneller stijgt dan tijdens betaalde opdrachten. Het geeft je de kans om te innoveren maar dan in een specifiek domein. Iets waar ondernemers niet altijd mee bezig zijn, om de kosten-baten analyse hier niet altijd goed in de markt ligt.”

Ook Onno Bes (Proefstation voor de Groenteteelt) en Yves Lantin (Landron) getuigden. Bes: “Op lange termijn zie ik een absolute meerwaarde in het project omdat ik iemand heb leren kennen met enorm veel kennis, iemand die alles goed kan uitleggen, iemand waar ik in de toekomst zeker nog met vragen terecht kan.” Yves: “Het Switch-project gaf mij super veel energie om veel te leren, maar het gaf mij ook veel energie om mijn kennis te kunnen delen met een Switch-partner die enorm geïnteresseerd was.”

Na de afsluiting van het project vond een zelfevaluatie en deelnemersbevraging plaats waarbij o.a. sensibilisering, matching en begeleiding aan bod kwamen. “Het was erg leuk om te lezen dat veel deelnemers het project als erg leerrijk hebben ervaren. Ondanks de moeilijke werkbare corona-situatie zijn we er toch in geslaagd om een mooie aantal kwalitatief switches op te zetten”, besluit Vera Hoogsteyns van PXL. “Het merendeel van de deelnemers gaf ook aan dat ze in hun job aan de slag kunnen met hetgeen ze geleerd hebben tijdens de switch-uitwisselingen. We mogen dus concluderen dat de uitwisselingen die hebben plaatsgevonden binnen het ESF Switch project effectief impact hebben gehad en een meerwaarde hebben voor de deelnemende organisaties en hun werknemers.”

Pin It on Pinterest