Alexander Laquiere, innovatie-expert bij het Mechelse bouwbedrijf Willemen Groep en stuurgroeplid van de Vlaamse dronecluster EUKA, getuigt over de innovatie-cultuur bij zijn bedrijf: “Die cultuur van innovatie is ingegeven door de typische lage marges in de bouw. Om winstgevend te zijn, moet je dus inzetten op het verbeteren van de efficiëntie op de werven”, zegt hij. “Je moet processen analyseren en ingrijpen op de faalkosten, zodat die je marge niet opeten.”

Zo groeide de visie van Willemen Groep om in te zetten op nieuw technologieën die helpen die efficiëntie te bereiken. Nog volgens Laquiere is dat de sleutel tot succes.

Niet alleen ingrijpen op kosten

Er zijn nog twee andere redenen die verklaren waarom deze cultuur ingang heeft gevonden bij Willemen Groep. Een eerste is dat de veiligheid van het personeel stelselmatig wordt verhoogd en dat het aantal arbeidsongevallen sterk naar beneden gaat door het toepassen van nieuwe technologieën. Een tweede reden is het imago dat Willemen zichzelf aanmeet naar de buitenwereld toe: dat van een zeer innovatief bouwbedrijf. In de hr- en communicatieafdeling heeft dat een sterke invloed op de aanwerving van ingenieurs die met de laatste technologieën willen en kunnen werken. “Dat maakt ons future proof”, zegt Alexander Laquiere. “Nieuwe technologie introduceren, vergt ook een bepaalde mindset van het personeel, en dat ondervangen we al bij de instroom.”

BIM (bouwinformatiemodel) als basis voor alles

“Alles vertrekt vanuit het BIM-verhaal”, zegt Laquiere. “Daarop kan nieuwe technologie ingrijpen. Dat kan dan gaan over sensoren in beton voor de optimalisatie van bekistingstijden of het dashboarden van diverse input zodat er voor elke werf automatisch meldingen binnenkomen. IoT (Internet of Things – waarbij ook machines en toestellen al dan niet autonoom actief zijn op het internet) is hier het sleutelwoord.”

“Bij Willemen zijn er vandaag al een 12.000-tal werkstukken die met speciale actieve tags zijn uitgerust, zodat we een centraal verhuur kunnen organiseren van machines”, gaat hij verder. “Daarnaast kan er via IoT ook met sensoren voor preventief onderhoud gewerkt worden, gecombineerd met een systeem van ‘building maintenance’ zodat één en ander ook daar veel efficiënter kan verlopen.”

Experimenteren met de nieuwste technologie

Willemen experimenteert ook met het 3D-printen van reserve onderdelen of van bepaalde uitsparingen die kunnen ingezet worden als vervanging voor het boren van een gat. 3D-scanning is dan weer populair voor het digitaliseren van een gebouw. Virtual Reality wordt vooral in hr gebruikt om potentiële werknemers een inzicht te geven in de verschillende werven en Augmented Reality wordt tot slot gekoppeld met BIM om op bestaande terreinen een virtuele laag te leggen met een bril of tablet om te zien wat het resultaat zou zijn voordat er zelfs een steen is gelegd.

“Smart textiles is nog zo’n innovatie waar we onderzoek rond verrichten”, getuigt Laquiere. “Zo kan kleding voorzien worden van elektrische banen voor het opladen van een gsm, of van LED-signalisatie.”

Drones als ultieme innovatie-robots

Het is dan ook niet onlogisch dat Willemen als één van de eerste bouwbedrijven op de drone-kar sprong. Inspecties, opmetingen en snelle offertes voor grondverzet via volumecalculaties: het gebeurt allemaal sneller en accurater met een drone. Inspecties verlopen ook veel veiliger doordat er geen mensen op hoge constructies of gebouwen moeten gestuurd worden. Alexander Laquiere: “We gebruiken drones zelfs in ons verkoopproces. Bij dochterbedrijf Albitum bijvoorbeeld vliegen we proactief over een dak om aan te tonen waar het aan vernieuwing toe is. Dit leidt dan tot proactieve communicatie met en offertes voor potentiële klanten. We krijgen hierop zeer goede reacties. Dit zou zonder drones niet mogelijk zijn.”

What’s next?

“De toekomst van drones in de bouw ligt in het opmeten van as-built plannen en het scannen van werven en infrastructuren door drones”, zegt Laquiere. “Ook als bouwhulp ligt er een toekomst in het verschiet voor de drone: om te verven op moeilijke plaatsen, en zelfs als vervoersmiddel voor licht materiaal dat dan niet per se door een torenkraan moet verplaatst worden. Ook hier zal de acceptatie van een dergelijke technologie beter gaan door de ingebakken innovatiecultuur in het bedrijf.”

Pin It on Pinterest