CEO van Willemen Groep, en tevens voorzitter van de EUKA Stuurgroep, Tom Willemen ontving op 17 april de EUKA stuurgroep-leden in het Willemen hoofdkantoor te Mechelen.

De klemtoon van deze stuurgroep bijeenkomst lag op een vragenlijst die werd voorgelegd aan de stuurgroep-leden omtrent de werking van EUKA, de wetgeving, DronePort en internationalisatie.

Hieruit bleek duidelijk dat de stuurgroep de nadruk wil blijven leggen op innovatie. Daarom zal EUKA zich in 2018-2019 verder toespitsen op het opvolgen en ondersteunen van onderzoeksprojecten en projectaanvragen en het verbinden van bedrijven, organisaties en instellingen om innovatie en ontwikkeling binnen de drone-industrie blijvend te stimuleren. Tijdens de vergadering gaf EUKA een duidelijk overzicht van de lopende en potentiële innovatieprojecten en de steunmogelijkheden.

Het is voor de drone-industrie belangrijk dat de wetgeving klaar is om commercieel volwassen innovaties te accommoderen. Daarom werd de voorbereiding van het beleidsdocument ook toegelicht door EUKA, dat wordt opgesteld naar aanleiding van de steeds frequentere signalen vanuit de industrie en naar aanleiding van de werkgroep bij het Kabinet François Bellot (FOD Mobiliteit).

Na een uitgebreide voorstelling van DronePort en een toelichting van de mogelijke toepassingen voor innovatieprojecten binnen dit testgebied, werd ook de rol van EUKA betreffende internationaal ondernemen uit de doeken gedaan.
Vanuit het partnership met Flanders Investment & Trade (FIT) en Cegeka zet de dronecluster vooral in op internationale innovatie en informatie. Ook gaat de cluster op zoek naar opportuniteiten om de Vlaamse bedrijven en hun oplossingen te exporteren alsook buitenlandse bedrijven en investeringen in het eigen netwerk binnen te loodsen (in het kader van DronePort en samenwerkingen die de eigen industrie naar een hoger niveau kunnen tillen).

De opnieuw boeiende en interactieve stuurgroep-vergadering werd afgesloten met een netwerkmoment voor alle aanwezige organisaties en bedrijven.

Pin It on Pinterest