Vrijdagmiddag 25 mei gaf VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen, meer uitleg in Brussel over hun recentste projectoproep. De nieuwe call, die gericht is op bedrijven met een pilootproject, loopt tot 3 september 2018.

Met de oproep wil VLAIO experimenteren. Zo is het de eerste keer dat er een tijdelijke oproep wordt opengesteld. Het is ook uniek dat VLAIO deze keer de latere fase van productontwikkeling wil ondersteunen, dit geldt voor productontwikkeling en ook voor softwareprojecten die nog doorontwikkeld kunnen worden. VLAIO verwijst projecten die zich op eerdere fasen richten naar het reguliere ontwikkelingstraject.

Hebt u al een goed idee voor een project, of zoekt u er nog een? Kijk dan zeker na of uw idee in de oproep past. De subsidie die verkregen kan worden bij de pilootprojectenoproep bedraagt immers tot 25 – 50 procent van de projectbegroting, met een minimum van 100.000 EUR per project, en een maximum van 500.000 EUR per bedrijf.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen op verkennend gesprek komen op 8, 15 en 22 juni bij VLAIO. Om dat gesprek voor te bereiden is een half A4’tje met het projectidee op, en een zelf uitgekozen datum voor het gesprek nodig. Een gespecialiseerde medewerker zal dan een eerste inschatting van het voorgestelde project maken. Het is zeer belangrijk dat het project goed gepositioneerd wordt binnen de oproep. De jury, die op 13 december een beslissing over de individuele dossiers neemt, zal hier sterk rekening mee houden. Daarnaast is de economische impact van het project en de mate waarin subsidies bijdragen tot het slagen van het project zeer belangrijk.

Wilt u meer informatie over deze oproep, of heeft u een goed idee voor een project? Dan mag u ons altijd contacteren via info@euka.org. Wij kunnen u helpen bij het indienen van een dossier. Naast deze oproep zijn er nog heel wat andere subsidiemogelijkheden.

Pin It on Pinterest