De dronecluster voor Vlaanderen EUKA heeft gisteren samen met co-promotor Hogeschool PXL op DronePort het uitwisselingsproject ESF SWITCH voorgesteld. Met middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF) zullen beide partners dit jaar een kader scheppen waarin KMO’s en bedrijven van elkaar kunnen leren door middel van werkplekleren. Werknemers en zelfstandigen krijgen de kans om in 2020 tijdelijk mee te draaien in een andere jobcontext, om daar noodzakelijke competenties onder de knie te krijgen. Zolang het in de brede context met dronetoepassingen te maken heeft.

In 2018 voerde Hogeschool PXL in opdracht van EUKA en CEGEKA de ‘ESF-SCOPE’-studie uit. In deze studie ging onderzoeker Inge Ectors na welke competenties noodzakelijk zijn in de snel veranderende drone-sector. Uit dit onderzoek bleek dat er heel wat kennis en kunde nodig is om met drones te werken, terwijl er niet altijd een pasklaar antwoord voorhanden is.

“Opleidingsinstellingen hebben nog maar beperkte opleidingenmogelijkheden voorhanden, terwijl bedrijven, KMO’s en kleine zelfstandigen zelf wel al heel wat kennis en expertise in huis hebben”, geeft Mark Vanlook, Voorzitter van EUKA, aan. “Samen met met hogescholen en universiteiten willen we hier een antwoord op bieden. Waarom namelijk niet over bedrijfsgrenzen heen gaan, en gaan leren van en bij elkaar?”

Het project focust zich op vier sectoren: de drone-industrie, de bouwsector, de landbouw- en fruitsector en de veiligheidsindustrie. Hiervoor werden de sectorferderaties Confederatie Bouw Limburg, Proefcentrum Fruitteelt, Boerenbond en APEG-BVBO aangetrokken. In sommige sectoren worden dronetoepassingen al couranter ingezet dan in andere sectoren. Dit project geeft de ruimte om daarin van elkaar te leren en sneller te groeien.

“We gaan over deze sectoren heen op zoek naar kanididaten die iets willen bijleren over de toepassingen van drones of effectief drone-gerelateerde competenties willen verwerven”, verduidelijkt Evi Knuts, Onderzoekshoofd van het expertisecentrum Innovatief Ondernemen van Hogeschool PXL. “Langs de andere kant zoeken we ook ervaringsdeskundigen die bereid zijn om die coachende rol op zich te nemen. Zo is het de bedoeling dat we uiteindelijk tot een aantal kwalitatieve matches komen om een SWITCH-traject mee op te starten.”

Met deze aanpak willen de promotoren van het project ‘leren on the job’ stimuleren. “Wat je op deze manier kan leren is erg praktisch en snel toepasbaar. Alle te verwerven competenties worden op voorhand helder gedefinieerd in een diepte-interview en volledig individueel op elkaar afgestemd. Daardoor komen we tot een unieke opleiding op maat, zowel qua inhoud als organisatie. Naast de skills die de deelnemers verwerven, verruimen ze ook hun inzicht in de sector en hun netwerk.”

Mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van

 

20190514 ESF SWITCH infomoment

Pin It on Pinterest