Vorige week is in de universiteit van Antwerpen het startschot gegeven voor een TETRA-project van Universiteit Antwerpen en het WTCB. In het project AUTODRONE willen de partners de inspectie van infrastructuur aan de hand van camerabeelden van drones verder gaan automatiseren door bestaande technologieën meer of beter bruikbaar te maken voor relevante bedrijven en stakeholders. EUKA zit mee in het project voor de disseminatie.

Op 15 oktober vond de startvergadering plaats van het AUTODRONE project van de Universiteit Antwerpen en het WTCB. Er waren een 30-tal aanwezigen uit verschillende sectoren, gaande van droneservicebedrijven en technologieleveranciers tot beheerders van infrastructuur. Zij zullen cases aanbrengen waarop onderzocht zal worden met welke bestaande technologieën of nieuwe kennistools, drone-inspecties van gebouwen of infrastructuren meer geautomatiseerd kunnen worden. In deze eerste fase werd het project grondig toegelicht aan alle deelnemers.

TETRA-projecten (Technologie Transfer project) hebben tot doel recent beschikbare kennis te vertalen naar gevalideerde en direct bruikbare concepten of prototypes, die inspelen op de noden van en/of nieuwe marktopportuniteiten bieden aan een ruime groep Vlaamse ondernemingen (kmo’s) en/of non-profitorganisaties. Typisch aan zo’n project is dat er geen nieuwe technologie ontwikkeld wordt, maar dat de partners op zoek gaan naar manieren of concepten om bestaande technologie of reeds uitgevoerde onderzoeksprojecten in de praktijk te activeren.

De partners willen daarom een tool/rekenmodel ontwikkelen die bedrijven en piloten kunnen helpen bij hun vluchtplanning, zoals bijvoorbeeld voor het instellen van de juiste cameraparameters en vluchtvoorwaarden om zo kwalitatief mogelijke beelden te verzamelen in functie van de opdracht. Daarnaast willen ze ook een handleiding ontwikkelen voor de automatische beeldverwerking, bijvoorbeeld door schadeherkenning met behulp van AI en machine learning. “Weinig bedrijven en piloten heb hier al ervaring mee, hoewel de technologie vandaag de dag wel bestaat. De nieuwe handleiding moet gebruikers helpen die bestaande technologieën beter te begrijpen en sneller te gebruiken”, vertelt Wim Joachims van EUKA.

Tot slot willen de projectpartners een gedocumenteerde tool ter beschikking stellen voor het opvolgen van de staat van de structuur na verloop van tijd bij herhaalde metingen. “Deze tool moet de dronepiloot of beheerder van de infrastructuur toelaten om schade aan of veranderingen van de infrastructuur eenvoudig te visualiseren en op te volgen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door een automatische vergelijking van schadebeelden op verschillende tijdsstippen”, vervolgt Joachims.

Om dit te bekomen zal er een 10-tal cases onderzocht en getest worden. Bij de startvergadering waren daarom verschillende dronebedrijven en infrastructuurbeheerders aanwezig. Deze demonstratoren omvatten inspecties gaande van wegenissen tot kunstwerken, masten, gebouwen en misschien zelfs offshore installaties. Er zal diepgaand onderzocht worden welke noden en behoeftes deze partijen hebben om efficiënter inspecties te kunnen doen om vervolgens de te ontwikkelen tools daarop af te stemmen. Die tools worden naderhand ook uitvoerig getest aan de hand van deze cases.

Bedrijven die nog willen deelnemen aan dit project kunnen contact opnemen met wim.joachims@euka.org.

20191015 Autodrone kickoff

Pin It on Pinterest