Teccon is een vast waarde in de landmeetsector. De drone-landmeter van Teccon combineert landmeetkundige nauwkeurigheid met droneluchtfotografie. Dit resulteert in gedetailleerde orthofoto’s, terreinmodellen, plannen, enz. Het leveren van betrouwbare geografische informatie aan hun klanten staat hierbij centraal.

“We zijn een landmeetbureau dat steeds uitgaat van efficiëntie”, vertelt Wouter De Maegt, zaakvoerder bij Teccon. “We bekijken bij elke meetopdracht wat de klant nodig heeft. Op basis daarvan bepalen we met welke techniek of combinatie van technieken we de opdracht best kunnen uitvoeren. De laatste tijd merken we dat dit vaak het snelste, veiligste en meest kostenefficiënt kan met een drone.”

Teccon is een innovatief landmeetbureau. Hun landmeters voeren dagelijks meetwerk uit in heel België en in het buitenland. Ze zetten in op professioneel advies, nauwkeurige uitvoering en snelle levering. De combinatie van moderne en aanvullende meettechnieken zoals GNSS, totaalstation, 3D laserscanning, mobile mapping, UAV, infraradar, … zorgt voor een optimaal resultaat.

 

Nauwkeurige geo-informatie heeft de voorkeur

“Wij worden als landmeters eigenlijk het vaakst gevraagd bij het begin van een project”, zegt De Maegt. “Dat gaat dan bijvoorbeeld over zogenaamde brownfields, die we volledig opmeten om als het ware een nulmeting te doen. Met onze dronedata krijgt onze klant dan een duidelijk overzicht van het te ontwikkelen gebied. Onze orthofoto wordt gebruikt als onderlegger van ontwerpplannen en het terreinmodel geeft inzicht in hoogteverschillen en volumes.”

“We zijn niet geïnteresseerd in het aanbieden van video’s en fotoshoots vanuit de lucht. Daarvoor zijn er genoeg aanbieders op de markt. Als er één ding is wat we geleerd hebben bij Teccon, is het dat focus belangrijk is. En die ligt bij ons op het aanbieden van nauwkeurige geo-informatie.”, vertelt De Maegt.

 

Wat brengt de toekomst?

“Drones spreken erg tot de verbeelding, maar er is een groot verschil in kwaliteit van drone-materiaal en eindproducten. Het verschil is soms moeilijk te onderscheiden voor de opdrachtgever. We kiezen bewust voor professioneel drone-materiaal en erkende piloten om kwalitatieve resultaten te kunnen leveren. We willen in de toekomst meer inzetten op gevalideerde rapportering door onze landmeters-experten. Bijvoorbeeld voor maandelijkse of jaarlijkse stocktellingen. Onze berekende afmetingen, hoeveelheden of volumes worden dan opgenomen in een deskundigenverslag met juridische waarde.”

“We staan er als bedrijf voor gekend telkens met de laatste en beste technologie te werken en dat willen we zo houden, natuurlijk. Jammer genoeg loopt de wet een beetje achter op de industriële en technische mogelijkheden in België. Maar dat mag ondernemers en investeerders niet afschrikken om te innoveren. De wet volgt wel”, zegt De Maegt.

“De verwerking van de dronefoto’s tot nauwkeurige geo-informatie  is voor ons veel belangrijker dan de drones op zich.  We zien de trend dat de verwerkingssoftware steeds beter wordt. Data wordt met andere woorden steeds beter te manipuleren. De drones zijn voor ons daarom een waardevolle aanvulling op onze meetactiviteiten.”

 

Meer informatie: Teccon

Pin It on Pinterest