Op 20 november 2018 was de stuurgroep van de dronecluster EUKA te gast bij Unifly, één van de sterren aan het firmament van Vlaamse dronebedrijven. Naast een inzicht in de werking van het technologiebedrijf, dat de wereld van de onbemande en bemande luchtvaart op een veilige manier met mekaar wil laten samensmelten, werd de werking van EUKA van de voorbije zes maanden onder de loep genomen.

Er werden een aantal vast items overlopen. EUKA is momenteel sterk betrokken bij de nieuwe Europese regelgeving die eraan komt. De aanwezigen kregen een inzicht dat ook via dit artikel gedeeld werd: https://euka.flandersmake.be/europese-drone-regels-beleidsadvies-euka/. Daarnaast werden ook de belangrijkste innovatieprojecten van EUKA overlopen. Belangrijkste eye-catchers daar zijn de proeftuin ‘DronePort’ die hopelijk begin december wordt goedgekeurd, de haalbaarheidsstudie ‘drones in de bouw’ waarvoor nieuwe collega Wim Joachims werd aangetrokken en het Smart Connectivity-project, waar EUKA vooral een disseminatie-rol speelt en er op 11 december een groot event op til staat.

Alle events waar EUKA aan deelnam of waar EUKA een trekkersrol in speelde werden ook kort overlopen.

Rob Gielen, manager internationaal overliep de eerste resultaten van de ESF Competentiestudie (zie ook de algemene presentatie lager) en overliep met de aanwezigen ook de internationale actiepunten voor 2019.

Tot slot dompelde Mark Vanlook alle deelnemers nog eens onder in de stand van zaken van de DronePort Campus, die in januari volledig operationeel zal zijn.

De presentaties van deze meeting kan u hier terugvinden:

Algemene presentatie

DronePort

Unifly

Foto’s Wim Joachims

20181120 - Stuurgroep EUKA @ Unifly

Pin It on Pinterest