Op 29 januari werd via de eerste stuurgroepvergadering, de kick-off gegeven voor het onderzoek naar de competentienoden in de groeiende dronesector. Francis Knudde (Cegeka) en Inge Ectors (PXL) deden uit de doeken hoe de joint venture tussen beide organisaties tijdens het project vorm zal krijgen.

De vergadering begon met een korte schets van het project en een voorstelling van EUKA, iets wat de meeste stuurgroep-partners uiteraard bekend in de oren klonk. Kim Geerts van het departement Werk en Sociale Economie gaf ook een korte toelichting van de werking van haar departement en de visie achter de competentiestudie.

Via deze link, kan u zien welke partners zich geëngareerd hebben om deel te nemen aan de stuurgroep van deze studie.

Er werd gretig ingegaan op de vraag om als klankbord op te treden: alle aanwezigen waren het eens dat er een overzicht nodig is op de nodige competenties, om zo te kunnen verantwoorden waarom bestaande academische en postacademische opleidingen evolueren naar bepaalde arbeidsmarktverwachtigen.

Het was ook een consensus rond de tafel dat de Vlaamse expertise op vlak van technologie en ontwikkeling van hoogstaand niveau is, ook voor drones. Allen is het omringende kader te beperkt om dit ook te promoten.

Bij het onderzoek mag volgens de stuurgroep ook niet enkel gekeken worden naar de academische wereld. In kader van Levenslang Leren is het belangrijk om ook de postacademische opleidingen mee in de evaluatie te betrekken.

Het is duidelijk na deze eerste meeting dat de nadruk voor deze studie moet liggen op het actieplan. Er werd ook beslist om tussendoor al resultaten te publiceren om de snelheid hoog te houden en de relevantie te maximaliseren.

Pin It on Pinterest