De laatste jaren is er een overvloed aan mobiele softwaretoepassingen voor drones op de markt gebracht. Deze toepassingen van derden zijn gebouwd om de autonome functionaliteit en de besturingsmogelijkheden van een specifiek dronemodel of -productlijn te verbeteren of aan te vullen. Dit artikel behandelt een greep uit deze softwaretoepassingen en vergelijkt deze op basis van kenmerken die voor autonome vluchten het meest van belang zijn, namelijk: 

  • de mogelijkheid om waypoints te plannen 
  • de communicatiemogelijkheden 
  • het controlebereik 
  • de mogelijkheid om precisielandingen uit te voeren, bijvoorbeeld op een docking station 
  • de compatibiliteit met drones op de mark  
  • de mogelijkheid tot aanpassen of uitbreiden van functionaliteiten 

De softwaretoepassingen die worden beoordeeld als onderdeel van dit overzicht (status tot 10/2022)* zijn: AiroLive, Dronedeploy, Dronelink, DJI GS Pro, Flytnow, , Highlander, Litchi, Mapture.ai, Maven, Rainbow en Skygrid.  

De beoordelde softwaretoepassingen kunnen allemaal waypoints plannen en met geavanceerde geofence opties. Echter, op een paar na, hebben de meeste van hen een bovengrens aan het aantal waypoints, omdat ze voortbouwen op de SDK van de fabrikant, die met de limiet komt. Behalve Highlander, Dronedeploy en Rainbow kan de rest een pad/missie uitvoeren met verschillende snelheidscontroles.  Als het echter gaat om het uitvoeren van meerdere voorgeprogrammeerde paden, ontbreekt deze functie bij Highlander, Litchi, Maven, Dronedeploy en Rainbow. De rest biedt deze functie van uiteenlopende complexiteit, hetzij door meerdere missies te stapelen, hetzij door de waypointfunctie van de SDK te gebruiken om een eigen aangepaste module te bouwen. 

De zeer belangrijke factor communicatiemethode is de meest uiteenlopende factor onder de apps in deze review. Mapture.ai draait op de cloud met een intercontinentale vertraging van 450 milliseconden. AiroLive, ontwikkeld door onze eigen Vlaamse Airobot, draait op een eigen server in België. Highlander en Flytnow ondersteunen 4G/5G-verbindingen. Skygrid communiceert via de cloud terwijl Maven afhankelijk is van 4G of Wifi. Litchi is afhankelijk van 4G maar heeft een probleem met signaalverlies waardoor de missie wordt afgebroken in plaats van dat de missie wordt voortgezet zodra de verbinding is hersteld. Dronelink vereist een 3G/4G verbinding, en de verbinding moet stabiel blijven gedurende de hele missie en vooral tussen de waypoints tijdens een missie aangezien de waypoints na elkaar worden geladen en niet allemaal tegelijk.   

Het controlebereik hangt af van de communicatiemethode. Mapture.ai biedt een bereik van 4 km met een stabiele verbinding en line-of-sight. AiroLive gaat prat op een vrijwel onbeperkt bereik omdat de app communiceert via een private server.  Ook Skygrid biedt een onbeperkt bereik dankzij het cloud-gebaseerde communicatieprotocol. Highlander.io biedt een uitbreiding van het bereik naast het standaard 4G/5G bereik. DJI GS Pro, Maven en Dronelink hebben geen softwarebeperking op het bereik  dat enkel afhankelijk is van het model smartphone en drone.  

Wat betreft de mogelijkheid tot precisielanding hebben alleen degenen die een drone-in-the-box oplossing bieden deze functie in de aanbieding, namelijk Mapture.ai en Flytnow.  

Compatibiliteit met de gewenste drone voor een toepassing is vereist. Voor deze vergelijkende studie delen we de drones daarom op in: 

  • drones zonder beschikbare on-board rekencapaciteit: veelal simpele goedkope lichtgewicht drones die puur op basis van stick-inputs bestuurd worden. 
  • drones met beschikbare on-board rekencapaciteit: typisch iets grotere en zwaardere met directe vluchtbesturingsmogelijkheden aan boord 

Mapture.ai kan alleen een DJI Mavic 2 Enterprise Dual drone (volwaardig) bedienen. AiroLive kan op meerdere DJI-modellen draaien, waaronder DJI Mini 2 en Phantom 4 RTK, waardoor beide klassen volledig worden gedekt.  Flytnow ondersteunt geen lichtgewicht drones, maar biedt deze als optie op verzoek als aanvulling op zijn dure drone-in-the-box-oplossing, met extra ontwikkelingstijd die aangerekend wordt. Maven, Dronelink, Litchi en Skygrid kunnen beide klassen aan, terwijl DJI GS Pro, Rainbow, Dronedeploy en Highlander enkel gericht zijn op de drones met beschikbare on-board rekencapaciteit.   

De mogelijkheid tot aanpassen of uitbreiden van functionaliteiten blijkt een knelpunt dat al deze toepassingen gemeen hebben. Deze softwaretoepassing zijn op een zo breed mogelijk publiek gericht en bieden dus generieke basistoepassingen. De toepassingen zijn allemaal closed-source software.    Gebruikers met specifieke eisen op vlak van autonomie van de drone kunnen hierdoor geen wijzigingen aanbrengen aan bestaande functionaliteiten of nieuwe functionaliteiten toevoegen. Voor specifieke toepassingen kan men in sommige gevallen contact opnemen met het ontwikkelingsteam achter deze software en indien ze hiervoor open staan zal de ontwikkelingskost hiervoor betaald moeten worden en hangt men daarna vast aan hun licentie.  Het alternatief is zelf een softwaretoepassing bouwen op basis van de SDK’s van die drone fabrikanten beschikbaar stellen, of bouwen bovenop een bestaande softwaretoepassing wanneer hier een API voor beschikbaar is.  

Flanders Make bekijkt momenteel op welke manier ze de drone sector kunnen ondersteunen in het uitbouwen van geavanceerde dronetoepassingen met autonome functies waarbij beeldherkenning en/of precisienavigatie vereist is.  

Voor vragen rond automatisatie van specifieke dronetoepassingen advies bij het selecteren van de juiste oplossingen uit de markt, laat het ons dan zeker weten via info@euka.flandersmake.be zodat we samen kunnen nadenken hierover of je in contact kunnen brengen met de juiste personen. 

* Softwaretoepassingen die niet opgenomen waren in deze vergelijking, vanwege onvoldoende informatie beschikbaar, beperkte toepasbaarheid,  weinig focus op autonomie of te recent op de markt: Airhub, Heishatech-FreeskyOS, Aloft, Beyond the Cube, Skycatch, Meshkit, UGCS, DroneSense, Hoverseen, Freeflight 6 , Survae, Soarizon, Airdata, Uavia, Unmanned.life

Pin It on Pinterest