Op vrijdag 10 november sprak EUKA-voorzitter Mark Vanlook voor een groep leerlingen van de Provinciale Handelsschool in Hasselt. Hij inspireerde hen en liet hen kennis maken met alle toepassingen die met drones mogelijk zijn.

De leerlingen zelf stelden verschillende vragen, vooral gericht op de toekomst: kan ik een job krijgen in de drone-industrie? En waarop moet ik dan inzetten? Mark Vanlook, als ultieme Vlaamse pleitbezorger voor drones, toonde hen aan dat de mogelijkheden schier onuitputtelijk zijn, slechts begrensd door hun eigen creativiteit.

Er werd ruimschoots tijd gemaakt voor een interactief debat met de leerlingen, die na deze leerrijke namiddag beslist nog eens gaan nadenken over de drones in hun toekomst.

Pin It on Pinterest