Naarmate de dronetechnologie evolueert en de nieuwe Europese wetgeving inzake drones wordt geïmplementeerd, groeit de belangstelling voor medische toepassingen. Er is nu druk om te zorgen voor een veilige integratie in het Europese luchtruim (U-space). Het SAFIR-Med-project demonstreert manieren om veilige, duurzame, sociaal geaccepteerde en sociaal voordelige Urban Air Mobility te verwezenlijken. Na het operationele evenement in DronePort en het afsluiten van een tweede reeks vliegtesten, organiseert het SAFIR-MED-project een executive event om zijn ervaringen te delen tijdens een medische luchtvaartconferentie in het Antwerpse Havenhuis in België. Het evenement zal op 22/06/22 medische en luchtvaartmanagers samenbrengen met EU- en nationale beleidsmakers en lokale autoriteiten.

Deze conferentie toont medische use-cases die worden ontwikkeld binnen het SAFIR-MED-project, waaronder transport van menselijk weefsel, biologische laboratoriummonsters, medicijnen, AED (defibrillator) evenals artsen of patiënten. Alle aanwezigen en Antwerpse burgers zullen getuige zijn van demonstraties van geavanceerde vluchten boven het luchtruim van het stadscomplex, die nauwe samenwerking en coördinatie vereisen met de burgerluchtvaartautoriteiten, luchtverkeersleiding, lokale autoriteiten, verschillende geozones (bijv. Haven van Antwerpen, Antwerp Airport en helihaven geozonebeheerders) en hulpdiensten.

Omdat de conferentie is gericht op beleidsmakers en leidinggevenden in de industrie, wordt binnen één middag een compacte versie van de status en kansen van de onbemande luchtvaart gepresenteerd. Deelnemers aan dit besloten evenement (alleen op uitnodiging) zullen de drone-wereld van dichtbij ervaren, getuige zijn van de toekomstige integratie van drones in het bredere luchtverkeer en rechtstreeks kunnen communiceren met belangrijke spelers. Experts die deelnemen aan paneldiscussies zullen het potentieel van drone-logistiek vanuit verschillende perspectieven belichten en inzicht verschaffen in nieuwe capaciteiten en diensten die op EU-niveau worden ontwikkeld (SAFIR-Med-project). De vijf dronefabrikanten die deelnemen aan het project en de demonstratievlucht uitvoeren, zullen ook hun UAV’s tentoonstellen in het Antwerpse Havenhuis. Alle aanwezigen krijgen de kans om leiders in de gezondheidszorg te ontmoeten en persoonlijk de toekomst van drone-logistiek te bespreken. Aangezien (onbemande) luchtvaart een bevoegdheid van de EU is, zal een uitzonderlijk sterke delegatie op EU-niveau van EC DG Move, EASA, Eurocontrol en SESAR 3 Joint Undertaking zowel de presentaties bijwonen als actief betrokken zijn bij de presentaties.

Industrieleiders die geïnteresseerd zijn in het persoonlijk ontmoeten van belangrijke besluitvormers, worden uitgenodigd om contact op te nemen met tim.cleys(AT)helicus.com voor registraties en meer informatie over het evenement, terwijl alle burgers worden uitgenodigd om geavanceerde vluchtdemonstraties te bekijken die zichtbaar zullen zijn vanuit de stad . Evenementdetails en de agenda zijn hier beschikbaar.

Pin It on Pinterest