Verfdrone


Projectpartners overheid: VLAIO via dronecluster EUKA en cluster innovatieve coatings

Projectpartners privé: IRIS, DCI, Colibri Consult, Nanoskin, Drone Volt, Rewah, Airobot, DroneMatrix

Projectpartners kennisinstellingen: Innovatiecentrum

Projectduur: ca. 1 jaar

Status: Concept


Korte samenvatting

Deze groep, met als probleemeigenaar en trekker het anti-corrosie bedrijf IRIS is al ver gevorderd. Een veelbelovend innovatief ontwikkelingsproject zit in de steigers! Het Innovatiecentrum zal deze groep verder begeleiden.

 

Innovatiedoelstellingen

Vermits voor dit project geheimhoudingsclausules werden ondertekend, kunnen we hier relatief weinig extra informatie meegeven. De innovatiedoelstellingen liggen in dit project vooral bij de ‘sense & avoid’-technologie, de draagkracht van de drone en de capaciteit om efectief een vloeistof of verf met enige kracht gericht te spuiten op een muur of een oppervlakte.

 

Doelstellingen project

Het anti-corrosiebedrijf IRIS uit Evere wil de Europese primeur van een dergelijke verfdrone. Een dergelijke oplossing moet het bedrijf in staat stellen ook op moeilijk te bereiken plaatsen te kunnen spuiten, zonder stellingen of gevaarlijke situaties voor het personeel.

 

Pin It on Pinterest