Strategische competentieprognose voor de drone-industrie


Een project met de financiële steun van:


 

Projectpartners overheid: PLOT, VDAB, ESF, Vlaamse Overheid, Europese Unie

Sociale partners: ACLVB, ACV, ABVV, Unizo Limburg

Projectpartners privé: EUKA, DronePort, Hoogmartens Wegenbouw, Cegeka, Tobania, Unifly, Gatewing, Skymedia, Confederatie Bouw Limburg

Projectpartners kennisinstellingen: VITO, KU Leuven, Syntra Limburg, T2 Campus, UCLL, Hogeschool PXL, Vives, UHasselt, RTC Limburg

Projectduur: 1/11/2017 – 31/10/2018

Status: In uitvoering


 

Korte beschrijving van het project:

Handleiding – Focusstudies-naar-competentienoden_2012.

Meer en meer stellen we vast dat er een fundamentele mismatch is tussen de profielen die vandaag opgeleid worden en de noden aan bepaalde competenties binnen de dronesector.

Een concreet voorbeeld vinden we in de drone-specifieke opleidingen. De opleiding to drone-piloot leidt momenteel piloten technisch gezien goed op. De mannen en vrouwen die een pilotenlicentie behalen zijn vaak uitstekende bestuurders van de verschillende toestellen waarmee ze aan de slag mogen. Maar er lopen momenteel al meer piloten rond dan er jobs voor hen beschikbaar zijn. Deze jonge markt is momenteel niet op zoek naar piloten die alleen maar kunnen vliegen. Bedrijven uit de sectoren waarmee we samenwerken zijn op zoek naar oplossingen voor een probleem. Naar een efficiënter en goedkoper alternatief voor processen die zich vandaag al afspelen in hun bedrijfsvoering.

Voorbeelden daarvan zijn in de bouwsector en de bewaking- en beveiligingssector te vinden. Een bouwbedrijf is op zoek naar een tool om aan werfbewaking te doen, volumecalculaties en 3D-scan uit te voeren. Het is dus duidelijk dat een landmeter en een piloot zullen moeten samenwerken om dit met hun beider competenties tot een goed einde te brengen. En dan hebben we het nog niet over de nabewerking van deze data gehad. Om dus via drones een oplossing te bieden voor bijvoorbeeld een doorsnee bouwbedrijf zijn er verschillende multidisciplinaire competenties nodig om datgene te leveren waar het bedrijf nood aan heeft. Een droneoperator in de bouw is zoveel meer dan alleen maar een piloot, iets wat nu niet duidelijk is voor mensen die deze specifieke opleiding aanvatten. Een dergelijke drone-operator moet zowel piloot, landmeter als IT/software-expert zijn om een meerwaarde te kunnen bieden. In dit geval spreken we alleen nog maar over de zaken die vandaag al gebeuren met andere technologieën, als het over innovatie gaat kunnen we ook al trends zien in andere sectoren.

In de security-wereld, bijvoorbeeld, zien we dat een drone-piloot, als het alleen over vliegen gaat, niet aan de bak komt. Het zijn drone-bedrijven die zich specialiseren in maatwerk-oplossingen voor bedrijventerreinbewaking, of alternatieven voor de traditionele bewaking van agent met hond die de interesse van deze sector kunnen wekken. Meer en meer zal de drone-technologie evolueren naar autonome en automatische vluchten. Dat geldt evenzeer voor sectoren als de landbouw en de logistiek. Dat betekent dat een drone-operator zich weer een heel andere competetieset zal moeten toe-eigenen om daar op in te spelen.

Deze competentieprognose is dus duidelijk van groot belang om op deze snel veranderende dronesector in te spelen met gerichte en praktische opleidingen die de drone-operator opleidt die multidisciplinair en multisectorieel inzetbaar is. Vanuit ons netwerk krijgen wij meer en meer signalen dat de piloot an sich een meer controlerende rol zal krijgen (vergelijkbaar met de piloten in de traditionele luchtvaart) én dat autonome (waar piloten een beperkte veiligheidsrol hebben) en automatische vluchten (waar piloten geen rol meer hebben) een groot deel van de dronevluchten zullen uitmaken.  De focus van ‘drones als een tool’ ligt in de toekomst op de dataverwerking nadat een drone zijn werk heeft gedaan. Wel is er nog een rol weggelegd voor piloten in gebieden als ‘search & rescue’ en ambulancediensten, urgent medicijnenvervoer en in gebieden waar automatisch en autonoom vliegen minder wenselijk is.

Met deze competentiestudie hopen we een bevestiging te vinden van deze trend, eventueel bijkomende evoluties vooraf te detecteren en dit via een gefundeerd onderzoek te staven. Zo kunnen ook de opleidingen bij de traditionele hogescholen en universiteiten en dronescholen aangepast worden aan deze vaststellingen, zodat we als Vlaanderen de drone gerelateerde economie alle kansen kunnen bieden om zich te ontplooien omdat ontbrekende competenties geen remmende factor meer zijn.

Pin It on Pinterest