SafeDroneWare: Hard- en Softwarearchitectuur en framework voor veilige en autonome UAV-toepassingen


Projectpartners privé: Nimera Mobile ICT, Elia System Operator, Intermodalics,

Projectpartners overheid: VLAIO

Projectpartners kennisinstellingen: imec

Projectduur: 01/04/2016 – 01/03/2018

Status: Afgelopen


Korte beschrijving van het project:

Het algemeen doel van dit imec.icon onderzoeksproject, gefinancierd door imec, Innoviris en Agentschap Innoveren en Ondernemen, is om, naast een hard- en softwarearchitectuur, ook een bijhorend framework te definiëren waarmee autonome drones ondersteund kunnen worden.  Een oplossing die in lijn is met zowel algemene als applicatiegebonden veiligheidsspecificaties; betrouwbare draadloze communicatie garandeert tussen een onbemand luchtvaartuig en een grondstation; en toepasbaar is binnen het wettelijke kader van de EU en de rest van de wereld. Dit project wordt uitgewerkt op basis van 2 reële case studies: inspectie van hoogspanningsmasten, en monitoring van luchtkwaliteit.

De doelen en de impact in detail kan je hier vindenSafeDroneWare

Pin It on Pinterest