RPAS Inspection and Safety in a Critical Environment


Projectpartners privé: EUKA

Projectpartners kennisinstellingen: Vives

Projectduur: 01/09/2017 – 31/08/2019

Status: In uitvoering


 

Het Vi-RISC projectvoorstel gaat uit van de Onderzoeksgroep Luchtvaart van VIVES campus VLOC in Oostende.   Het project wil de veiligheid van inspecties met drones in complexe omgevingen vergroten.

PWO-projecten spelen in op een concrete vraag uit het betrokken werkveld en hebben een impact op het onderwijs en de opleidingen aan onze hogeschool.  Ze worden integraal gefinancierd door de Vlaamse Overheid.

 

De context

De drone industrie heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen.  Er wordt steeds meer het gebruik van drones in overneming genomen in projecten die technisch kritisch zijn.   De complexiteit in onze omgeving zorgt dat een veilige en snelle inspectie met conventionele middelen te traag gaat en teveel hinder in de omgeving doet ontstaan.

 

Veiligheid

Het personeel dat de dronevluchten uitvoert wordt momenteel zeer klassiek, klassikaal opgeleid en het leren vliegen kan slechts op enkele terreinen. De huidige generatie piloten moet vaak al doende leren hoe er gevlogen moet worden. In de buurt van kunstwerken zoals bruggen, torenstructuren en windturbines gaan helaas vele drones verloren door onervaren piloten die onvoldoende voorbereid zijn op het nieuwe terrein.  Ook kan de schade veroorzaakt door foute maneuvres. Via te ontwikkelen VR simulatie zal dit project een veiligheidsmethodologie vooropstellen.   Dit omvat digitale weergave van alle officiële oefenterreinen voor instructie. Ook wordt er een bestaand complex terrein waar hulpdiensten oefenen, digitaal ontwikkeld zodat ook kan geoefend worden in een kritische omgeving.   Zo kan het gesimuleerde ook geoefend worden en de correlatie aangetoond worden. Het niveau van simulatie gaat van desktop tot VR.  De weersomstandigheden en seizoenen kunnen dan meteen ook meegenomen worden. Er zal op deze manier een beter veiligheidsnet gevormd worden zodat de verliezen van toestellen en schade aan derden beperkt zullen blijven. De VR simulatietools worden aangevuld met nodig ondersteunend materiaal zodat een totaalpakket ontstaat voor de potentiële gebruikers in de drone-sector.

 

Status Juli 2019

Een eerste versie van de VR drone simulatietool wordt afgerond waarna er nog een testing en fine-tuning fase volgt van de trainingstool.  Einde augustus zal VIVES het grote publiek hiermee laten kennismaken. 

 

Contact

Koen Denys VIVES Hogeschool – tel. +32 468 14 88 14 – koen.denys@vives.be

 

Pin It on Pinterest