Gewassenmonitoringdrone


Projectpartners overheid: VLAIO via dronecluster EUKA

Projectpartners privé: In2data, I-Ludus

Projectpartners kennisinstellingen: UCLL, Proefcentrum Herent, Innovatiecentrum

Projectduur: ntb

Status: Pre-concept


Korte samenvatting
Deze groep moet nog aftoetsen voor welke business cases (detecteren van ziekte, droogte, tellen van groenten, vee, …) er voldoende vraag is in de markt. In bijna alle gevallen opteert men om een online platform ter beschikking te stellen voor de klant tezamen met een pakket van diensten dat tegen betaalbare prijs wordt aangeboden aan de landbouw, fruitteelt, veeteelt, … Men overweegt om een aantal cases in een prototype uit te werken en op die manier meer inzicht te krijgen m.b.t. technologie, markt en budget.

Innovatiedoelstellingen
Probleemstelling: Landbouwer en voedselproducent hebben weinig directe zicht/controle over landbouwproces van gewassen en de oogst, Conformiteitsvereisten vragen een hogere effort van landbouwer wat tot kost stijging kan leiden binnen voedselproductie proces, Beperkte operationele voorspelbaarheid door weinig zicht op oogst momenten en kwantiteiten, Verhoogde kans op verlies van gewassen door niet-tijdige detectie van ziektes, vorst schade, bladverlies, …
Oplossingen: Digitaal ecosysteem met volgende doelstellingen: Verzamelen & automatische verwerking van drone data tot near-realtime inzichten omtrent toestand van gewassen, Dasboarding van verwerkte data naar verschillende eindgebruikers

Via online portaal naar
• Landbouwer
• Voedselproducent
• Andere stakeholders (advies bedrijven binnen landbouwindustrie, toeleveranciers van landbouw, product development bedrijven, …)

Via API (geautomatiseerde integratie van data) naar
• Digitale systemen bij voedselproducent (ERP-systemen, …), Platform voor vraag en aanbod van inspectie vluchten met elkaar in contact te brengen

Doelstellingen project
Opvolgen groei van de gewassen & evoluties, Optimalisatie van o.a. bemesting, Maisvelden (end-2-end proces)
Opmeten akkerland, Zaaiproces optimalisatie, Rendementsberekening, Data-analyse obv sensor, camera en geo data, Data dashboarding: Informatie naar boer, voedselproducenten, verzekering, …, Crop-management, Autonoom vliegen: Bodem scanning & opmetingen, Detectie van ziektes en insecten

Drempels
• Perceptie en focus van technologische innovatie binnen de landbouw
• Technologische evolutie snelheid t.o.v. adoptiesnelheid (adoptieverzadiging)
• Technologische digitale maturiteit landbouwer
• Wetgevend kader (drones)

Pin It on Pinterest