Waterstoftechnologie voor CO2neutrale toekomst

Projectinformatie

4. In uitvoering

Projectpartners overheid: VLAIO
Projectpartners kennisinstellingen: VIVES Zuid, VIVES Noord, KU Leuven
Startdatum-Einddatum: 1/9/2020-31/8/2022
Type project: TETRA

Samenvatting

De klimaatopwarming dwingt de maatschappij over te schakelen naar emissievrije energievoorzieningen. Elektrische energie kan geproduceerd worden uit diverse emissievrije technologieën. In dit project wenst VIVES de kennis en de implementatie van brandstofcelsystemen te versnellen.

Kader

In het kader van de recent gelanceerde Green Deal van de Europese Commissie en de steeds strenger wordende uitstootnormen, zal de volledige industrie op relatief korte termijn genoodzaakt zijn emissiearme, betrouwbare en kostenefficiënte alternatieven toe te passen ter vervanging van de huidige energieopwekking door middel van fossiele brandstoffen.

Een performant alternatief voor energieopwekking is een elektrisch systeem gevoed door een brandstofcel op basis van de PEMFC.

Hoewel er veel toepassingen bestaan die gebaat kunnen zijn met de implementatie van een elektrisch energieopwekking door middel van een brandstofcel, is de kennis over het installeren, het gebruik en de regelgeving met betrekking tot deze technologie beperkt bij Vlaamse ondernemingen. Uit onze talrijke contacten met deze sectoren blijkt een dringende en grote nood bij Vlaamse KMO’s aan praktische richtlijnen en opleidingen om zich te kunnen voorbereiden voor de nakende strengere milieuwetgevingen.

Een performant alternatief voor energieopwekking iseen elektrisch systeemgevoed door een brandstofcelop basis  van de  PEMFC.

Doelstelling

 Dit project ambieert om alle recent beschikbare kennis en innovatieve technologie omtrent het brandstofcelsysteem in een laagvermogen testinstallatie/proeftuin samen te brengen. Deze proeftuin zal bestaan uit een experimenteer en demonstratieomgeving waarbij ondernemingen geïnformeerd en begeleid zullen worden om in de toekomst de
conversie naar een applicatie met brandstofcellen in hun bedrijf mogelijk te maken.

Een performant alternatief voor energieopwekking iseen elektrisch systeemgevoed door een brandstofcelop basis  van de  PEMFC.

Werkwijze

Het project bestaat hoofdzakelijk uit twee kennistransferlijnen die in parallel worden uitgevoerd. De eerste onderzoekslijn focust op het vergaren en vertalen van kennis omtrent de opbouw, de exploitatie en de prestaties van PEM-brandstofcellen in een aandrijfsysteem. Dit is een doorgedreven literatuurstudie met als oogmerk de uitdagingen verbonden met het implementeren van een brandstofcel in een aandrijfsysteem bloot te leggen (WP1), de begeleidersgroep van de nodige theoretische inzichten te voorzien (WP5) en de stand van zaken en aanbevelingen omtrent de regelgeving rond het gebruik van waterstof mee te delen (WP2).

De tweede kennistransferlijn doorloopt het praktische deel en is vereist om de exploitatie van een brandstofcel te kunnen bewerkstelligen (groene pijl). Er wordt een proeftuin opgesteld. Hierdoor identificeert men de verscheidene uitdagingen op organisatorisch, technisch en logistiek niveau en geeft men de manieren weer die deze oplossen. Eerst wordt een brandstofcel gekozen en de ontwerprichtlijnen van een opstelling met brandstofcel besproken (WP3). Daarna verschuiftde focus naar de datacommunicatie en –
acquisitie systemen (WP4). Vervolgens toont men de implementatie van deze elementen aan in een proeftuin-opstelling (WP6). Na het realiseren van de proeftuin wordt de mogelijkheid voorzien om (vermogens) belastingsmodellen af te toetsen in de proeftuin. Deze belastingsmodellen (use-cases) worden geleverd door de begeleidingsgroep.

Een performant alternatief voor energieopwekking iseen elektrisch systeemgevoed door een brandstofcelop basis  van de  PEMFC.

Resultaat

Heel concreet beogen we met dit project om volgende zaken te bundelen voor Vlaamse ondernemingen:
1. Kennis over de praktische uitwerking van de brandstofceltechnologie
2. Kennis omtrent het bouwen en dimensioneren van een brandstofcelsysteem
3. Kennis over de reglementering rond waterstof
4. Kennis inzake veiligheid met waterstof
5. Kennis omtrent de verkregen CO2-reductievoor de aangebrachte use-cases uit de begeleidingsgroep.

Hiervoor zullen de volgende resultaten neergelegd worden:
1. Praktische richtlijnen voor het bouwen en dimensioneren van een brandstofcelsysteem
2. Richtlijnen over de reglementering en veiligheid
3. Educatief materiaal, cursussen voor studenten, navormingen en workshops voor professionals
4. Implementatie van de kennis in het curriculum van opleidingen in VIVES en KU Leuven(Campus Brugge). Deze kennis is multidisciplinair en sector overschrijdend doordat deze technologie in diverse sectoren kan gebruikt worden.
5. Belangrijke bijdrage voor het veiligstellen van de toekomst van de Vlaamse bedrijven door conversie naar een emissievrije technologie
6. De CO2 reductie in diverse sectoren aanmoedigen

Een performant alternatief voor energieopwekking iseen elektrisch systeemgevoed door een brandstofcelop basis  van de  PEMFC.

Deelnemen

Heb je nood aan oplossingen rond brandstoftechnologie of wil je zelf graag kennis of ervaring bijdragen aan dit project, laat het ons dan zeker weten. Concreet zijn we op zoek naar bedrijven die willen participeren in de gebruikersgroep. Aarzel zeker niet om contact op te nemen via info@euka.flandersmake.be.

Meer informatie

Een performant alternatief voor energieopwekking iseen elektrisch systeemgevoed door een brandstofcelop basis  van de  PEMFC.

Nieuws over dit project

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Pin It on Pinterest