Watereye – Structural health in Offshore Energy

Projectinformatie

4. In uitvoering

Projectpartners overheid: EU Horizon 2020
Projectpartners privé: Delft Dynamics bv, Semantic Web Company
Projectpartners kennisinstellingen: Centro Tecnológico Ceit-IK4, Delft University of Technology, SINTEF Energy Research AS, SINTEF AS, Flanders Make vzw, COBRA Instalaciones y Servicios, Plataforma Oceánica de Canarias
Projectduur: 3 jaar

Samenvatting

Het Watereye-project zal een geavanceerd monitoringsysteem ontwerpen dat het mogelijk maakt om op afstand corrosieniveaus te detecteren.

Kader

De kosten, van de energie die wordt geproduceerd door offshore windturbines, worden beïnvloed door hoge bedrijfs- en onderhoudskosten, die te wijten zijn aan twee factoren: gebrek aan gemakkelijke toegankelijkheid en barre omgevingscondities die hoge niveaus van corrosie veroorzaken.

Naar aanleiding van dit probleem zal het Watereye-consortium (gevormd door het Cobra-bedrijf (een exploitant van offshore windparken), Semantic Web (gegevensbeheer) en Delft Dynamics (drones) en vijf onderzoekscentra, waaronder projectcoördinator Ceit-IK4) een geïntegreerde oplossing ontwerpen waarmee windparkbeheerders toekomstige onderhoudsbehoeften nauwkeurig kunnen voorspellen.  Hierdoor zullen de operationele en onderhoudskosten worden verlaagd, en de hoeveelheid energie verhoogd die jaarlijks door offshore windturbines wordt geproduceerd.

Doelstelling

Het Watereye-project zal een geavanceerd monitoringsysteem ontwerpen dat het mogelijk maakt om op afstand corrosieniveaus te detecteren.

Werkwijze

Het Watereye-project zal een geavanceerd monitoringsysteem ontwerpen dat het mogelijk maakt om op afstand corrosieniveaus te detecteren op de meest kritieke punten van offshore turbine torens, die bestaan ​​uit de spatzone en de kruising tussen toren en platform.

Naast het meten van corrosieniveaus, kan het systeem de snelheid berekenen waarmee corrosie zich in de bewaakte gebieden zal voortplanten. Om corrosie op een aantal punten te controleren, zal het meetsysteem worden opgenomen in een drone die is uitgerust met een zeer nauwkeurig positioneringssysteem. Dit systeem meet vanuit de toren de gebieden met de meeste corrosie en stuurt de gegevens vervolgens draadloos naar een basiseenheid die in de windturbine zelf is geïnstalleerd. Naast het ontwerpen van een goedkoop, laag gewicht en laag stroomverbruik meetsysteem, zullen onderzoekers corrosiemodellen ontwikkelen die de meetgegevens zodanig verwerken dat het systeem de staat van de structuur kan leren en voorspellen op basis van de corrosiegegevens en andere omgevingsparameters die in de toren worden bewaakt.

Alle verzamelde informatie zal worden gebruikt voor het uitvoeren van een diagnostisch proces dat, in combinatie met een controlesysteem dat de belastingen in de structuur beperkt, windparkexploitanten zal helpen om de meest efficiënte beslissingen te nemen met betrekking tot onderhoudsplanning en algehele windparkcontrole.

Pin It on Pinterest