Proeftuin Smart Farming 4.0

Projectinformatie

4. In uitvoering

Projectpartners: ILVO, imec, Mebios, Flanders Make, VITO, PC Fruit
Projectduur: 1/04/2019- 31/03/2022

Samenvatting

In deze landbouw 4.0 proeftuin demonstreren we nieuwe spectrale beeldsensoren (hyperspectrale camera’s) en nieuwe bijpassende software voor beeldanalyse en anomaliedetectie van gewassen in combinatie met tractor en drone, IN4.0. Deze combinatie laat vernieuwende offline en online toepassingen in de landbouw en daarbuiten toe zodat het mogelijk wordt om eerst detectie te doen, dan een specifieke corrigerende actie uit te voeren om vervolgens de verandering op te meten om eventueel bij te sturen.

Kader

In de landbouw worden steeds vaker nieuwe technologieën ingezet om ziektes en bacteriën sneller te kunnen opsporen. Men maakt dan gebruik van hyperspectrale camera’s die ziektehaarden kunnen opsporen waardoor die sneller geneutraliseerd kunnen worden. Maar door missing links tussen verschillende onderdelen van de hyperspectrale imaging pipeline zoals de bouw van generische camera’s, integratie, modeltraining en modelinference blijft het op heden nog een grote uitdaging voor de aanbieders van zulke technologieën om de workflow van gebruikers efficiënt te ondersteunen.

Doelstelling

In deze proeftuin zullen cutting-edge hyperspectrale camera’s gedemonstreerd worden op twee uitdagende cases die door combinatie van spectrale data-analyse, deep learning algoritmen en connectiviteitsoplossingen essentieel zijn om grootschalige doorbraak en gebruik ervan in de landbouw te stimuleren. We focussen de demonstratoren op 2 use cases: alternaria detectie in aardappel en bacterievuur detectie in boomgaarden. Voor beide cases wordt momenteel nog heel vaak een manuele veldinspectie uitgevoerd zowel voor de eventuele bespuiting als verdere opvolging van de ziekten om zo het oogstverlies te minimaliseren.

In geval van bacterievuur is zelfs geen curatieve bespuiting mogelijk en is een vroege detectie cruciaal om tijdig het geïnfecteerde plantenmateriaal te kunnen uitsnijden en verbranden. Deze inspecties zijn tijdrovend en de automatische inspectie laat toe om deze te optimaliseren. Deze unieke samenwerking kan een substantiële hefboom zijn in het samenbrengen van technologische bouwblokken leidend tot unieke demonstratoren die verder bij succes kunnen gecommercialiseerd worden met de juiste industriële Vlaamse partners.

Werkzijze

In deze landbouw 4.0 proeftuin demonstreren we nieuwe spectrale beeldsensoren (hyperspectrale camera’s) en nieuwe bijpassende software voor beeldanalyse en anomaliedetectie van gewassen in combinatie met tractor en drone, IN4.0. Deze combinatie laat vernieuwende offline en online toepassingen in de landbouw en daarbuiten toe zodat het mogelijk wordt om eerst detectie te doen, dan een specifieke corrigerende actie uit te voeren om vervolgens de verandering op te meten om eventueel bij te sturen. 

Deze offline en real-time toepassingen worden mogelijk gemaakt door middel van een aanpak op basis van modulaire technologische bouwblokken die later ook hergebruikt kunnen worden voor andere toepassingen uit hetzelfde toepassingsdomein. De bouwblokken bestaan uit data-collectie in het veld vanop verschillende bewegende voertuigen (tractor/drone), uit de image preprocessing (correctie/kalibratie) en uit de beeldanalyse voor 2 specifieke use-cases waarvoor eerdere haalbaarheidsstudies uitgevoerd door de partners aangetoond hebben dat hyperspectrale technologie een sterke toegevoegde waarde levert.

We zullen dit nieuw technologisch platform demonstreren op 2 use-cases met sterk valorisatiepotentieel binnen de sector en tevens sterke voorbeeldcases (nl. vroegtijdige en plaatsspecifieke detectie van Alternaria in aardappelen en van bacterievuur in boomgaarden) om andere bedrijven met hun probleemstelling te stimuleren de technologisch gedemonstreerde bouwblokken op te pikken.

Oproep

Het spreekt voor zich dat alle bedrijven in de maakindustrie waardeketen welkom zijn om in deze proeftuin kennis te maken met het hyperspectraal beeldverwerkingsplatform en na te denken over toepassingen in hun eigen desbetreffend activiteitendomein. In die zin is dit een IN4.0 proeftuin waarin het platform voor de landbouw en fruitteelt sector oplossingen toont die vertaalbaar zijn met de technologie partners naar andere domeinen. Deze proeftuin streeft sterke connecties na met de bestaande en nieuwe proeftuinaanvragen vanuit verschillende gedemonstreerde hardware en software bouwblokken.

Voor meer informatie over dit project kan u terecht op info@euka.org

Pin It on Pinterest